Centrálny register zmlúv

Technická univerzita vo Zvolene

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Október 2011
Rámcová dohoda na dodávku informačných a komunikačných technológií pre Technickú univerzitu vo Zvolene
R-11896/2011
Doplnená
5 049 119,56 € DATALAN, a.s. Technická univerzita vo Zvolene
19. Január 2012
Dodatok č. 4 ITMS 26250120038 041/2010/5.1/OPVaV/D04
R-14770/2011
Doplnená
4 075 070,27 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Technická univerzita vo Zvolene
16. December 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
R-13161/2019
Doplnená
4 065 944,45 € Ministerstvo školstva , vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky , Výskumná agentúra Technická univerzita vo Zvolene
13. Január 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku ITMS 313011T678
R-18/2020
Doplnená
1 820 523,24 € Výskumná agentúra Technická univerzita vo Zvolene
12. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
R-9091/2022
Doplnená
1 442 954,81 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR, v zast. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR , Výskumná agentúra Technická univerzita vo Zvolene
16. November 2018
Zmluva o dielo na realizáciu stavebných prác na akcii: Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ŠD Bariny TUZVO
R-10472/2018/OIP
Doplnená
1 234 085,70 € VALTEC spol. s r.o. Technická univerzita vo Zvolene
8. Január 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku ITMS 313011T721
R-17/2020
Doplnená
1 227 864,83 € Výskumná agentúra Technická univerzita vo Zvolene
22. September 2017
Zmluva o dielo na na realizáciu stavebných prác na akcii:" Zníženie energetickej náročnosti budovy TU vo Zvolene - Objekt Bariny"
R-8690/2017/OIP
Doplnená
1 152 000,10 € DAG SLOVAKIA, a.s. Technická univerzita vo Zvolene
14. November 2016
Kúpna zmluva
R-9216/2016/OVO
940 054,00 € Technická univerzita vo Zvolene Slovak Retail Project Gamma k.s.
29. Júl 2011
Zmluva o dielo
R-7224/2011
Doplnená
920 794,36 € Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o. Technická univerzita vo Zvolene
5. Jún 2018
Kúpna zmluva
R-4756/2018/OVO
851 101,00 € Slavomír Ďurčík, rod. Ďurčík, Alena Ďurčíková, rod. Bérešová Technická univerzita vo Zvolene
4. September 2019
Rámcová dohoda na dodávku hardvéru informačných a komunikačných technológií pre Technickú univerzitu vo Zvolene
R-8712/2019
818 000,00 € DATALAN, a.s. , CINEMA+ spol.s.r.o., S &T Slovakia s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
22. Jún 2022
RÁMCOVÁ DOHODA na dodávku hardvéru informačných a komunikačných technológií pre Technickú unverzitu vo Zvolene
R-4788/2022
818 000,00 € DATALAN, a.s., CINEMA+spol.s.r.o., MICROCOMP- Computersystém s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
8. September 2015
Kúpna zmluva na dodávku informačných a komunikačných technológií - hardvér
R-6779/2015/OVO
814 149,35 € DATALAN a.s. Technická univerzita vo Zvolene
20. December 2013
Kúpna zmluva
R-14584/2013/RVO
799 291,20 € GEODIS SLOVAKIA s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
4. November 2011
Zmluva o dielo
R-7935/2011
Doplnená
740 351,34 € OHL Pozemné stavby a.s. Technická univerzita vo Zvolene
21. November 2013
Zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-0135-12
R-13062-2013
Doplnená
730 657,00 € Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied Technická univerzita vo Zvolene
27. August 2012
Kúpna zmluva na dodávku informačných a komunikačných technológií
R-8509/2012
Doplnená
708 090,89 € DATALAN, a.s. Technická univerzita vo Zvolene
10. Júl 2017
Zmluva o dielo na realizáciu stavebných prác na akcii:"Prístavba Relax zóny, Technická univerzita vo Zvolene"
R-6585/2017/OIP
Doplnená
541 716,53 € VALTEC spol. s r.o. Technická univerzita vo Zvolene
28. Február 2019
Zmluva o dielo na realizáciu stavebných prác na akcii: Rekonštrukcia striech, ŠD Ľ. Štúra
R-11913/2018
Doplnená
512 520,00 € KAMA Hydroizol, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene