Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Technická univerzita vo Zvolene

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
R-7774/2023/TU UTVS
0,00 € Súkromná škola umeleckého priemyslu Technická univerzita vo Zvolene
31. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
R-7078/2023/OIP
0,00 € Simona Mária Ujczová Technická univerzita vo Zvolene
29. September 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233167
R-8344/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
29. September 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233168
R-8351/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
29. September 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233173
R-8352/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
29. September 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233175
R-8353/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
28. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
R-7773/2023
0,00 € Súkromná stredná športová škola Technická univerzita vo Zvolene
28. September 2023
Dodatok č.3 k Zmluve o vývoze odpadu veľkoobjemovými kontajnermi
R-7829/2023
0,00 € Marius Pederen, a.s. Technická univerzita vo Zvolene
28. September 2023
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby s názvom: Obnova budovy SLDK, Technická univerzita vo Zvolene
R-7796/2023/OIP
0,00 € Ing. arch. Pavol Hanzalík Technická univerzita vo Zvolene
28. September 2023
Zmluva o presune finančných prostriedkov z grantu VEGA 2/0132/21
R-5765/2023
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Technická univerzita vo Zvolene
28. September 2023
Zmluva o národnom spolufinancovaní č. 2241/2023
R-7860/2023
38 088,71 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slvenskej republiky Technická univerzita vo Zvolene
28. September 2023
Dohoda o cestovných náhradách
R-8307/2023
0,00 € Mgr. Patrícia Kollárová Technická univerzita vo Zvolene
27. September 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233165
R-8222/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
27. September 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233166
R-8223/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
27. September 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233169
R-8224/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
26. September 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233154
R-8176/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik JASE, spol. s r.o.
25. September 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233149
R-8070/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik KOMITrade s.r.o.
25. September 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233155
R-8071/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
22. September 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233158
R-8011/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
22. September 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233161
R-8012/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.