Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Technická univerzita vo Zvolene

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Júl 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243473
6948/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Ivore, s.r.o.
18. Júl 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243497
6883/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
16. Júl 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243452
6783/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik NAMIS s.r.o.
16. Júl 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243471
6784/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik NAMIS s.r.o.
15. Júl 2024
Darovacia zmluva Bezodplatné darovanie knižnej publikácie
6803/2024
0,00 € Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky Technická univerzita vo Zvolene
15. Júl 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243496
6714/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Ivore, s.r.o.
11. Júl 2024
Zmluva o dielo na realizáciu stavebných prác na akcii Vybudovanie priestorov pre startupové tímy TUZVO
5596/2024
0,00 € LIFEstav s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
10. Júl 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243491
6599/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik KOMITrade s.r.o.
10. Júl 2024
Kúpna zmluva IAD č 20243490
6601/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
10. Júl 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243492
6602/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
10. Júl 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243494
6603/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
10. Júl 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243495
6604/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
10. Júl 2024
Dohoda o spolupráci pri organizácii 13. ročníka športovej olympiády
5655/2024
0,00 € BEE Volunteer o.z. Technická univerzita vo Zvolene
10. Júl 2024
Rámcová zmluva o spolupráci
6320/2024
0,00 € PROGROUPE sediment removal a.s. Technická univerzita vo Zvolene
9. Júl 2024
Zmluva o dielo na riešenie úlohy č. APVV-21-0180
5849/2024
0,00 € GRD s.r.o Technická univerzita vo Zvolene
9. Júl 2024
Zmluva o dielo vykonanie diela LCA produktu
6238/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Makrowin, s.r.o.
4. Júl 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243448
6428/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik BRUSTER s.r.o.
4. Júl 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243449
6429/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik BRUSTER s.r.o.
4. Júl 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243456
6430/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik BRUSTER s.r.o.
4. Júl 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243457
6431/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik BRUSTER s.r.o.