Centrálny register zmlúv

Technická univerzita vo Zvolene

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. August 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233120
R-7008/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik JASE, spol. s r.o.
21. August 2023
Dohoda o cestovných náhradách
R-6876/2023
0,00 € Ing. Lukáš Adamčík Technická univerzita vo Zvolene
21. August 2023
Dohoda o cestovných náhradách
R- 6848/2023
0,00 € Ing. Martin Júda Technická univerzita vo Zvolene
21. August 2023
Dohoda o grante pre program Erasmus +1 Projekt č. 2023--1-SK01-KA171-HED-000147039
R-5636/2023
0,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Technická univerzita vo Zvolene
16. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-22-0030
R-5652/2023
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Technická univerzita vo Zvolene
16. August 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233115
R-6787/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik NARIM s.r.o.
16. August 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233122
R-6810/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
16. August 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233123
R-6811/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
16. August 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233124
R-6812/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
16. August 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233125
R-6813/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
14. August 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233116
R-6596/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik JASE, spol. s r.o.
14. August 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233117
R-6597/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik JASE, spol. s r.o.
14. August 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233104
R-6621/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik NAMIS s.r.o.
14. August 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233105
R-6622/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik BRUSTER s.r.o.
14. August 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233106
R-6623/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik BRUSTER s.r.o.
14. August 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233118
R-6624/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik BRUSTER s.r.o.
14. August 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233107
R-6625/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik TETRIX s.r.o.
10. August 2023
Zmluva o prenájme pozemku
R-5568/2023/OIP
0,00 € Technická univwrzita vo Zvolene RAVALOUNGE ZV ,s.r.o.
10. August 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233087
R-6506/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik KH Dřevo, s.r.o.
10. August 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233101
R-6508/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.