Centrálny register zmlúv

Technická univerzita vo Zvolene

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243435
4977/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik KOMITrade s.r.o.
24. Máj 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243432
4978/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
24. Máj 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243433
4979/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
24. Máj 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243433
4980/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
24. Máj 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243436
4981/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
24. Máj 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243439
4982/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
24. Máj 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243443
Kúpna zmluva IAD č. 20243443
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
24. Máj 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243445
4984/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
22. Máj 2024
Zmluva o prevode práva na riešenie Sústava na dobíjanie akumulátorov akumulátorových prenosných reťazových píl prostredníctvom fotovoltických panelov
4726/2024
0,00 € Ing. Dominik Gretsch Technická univerzita vo Zvolene
22. Máj 2024
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta
3593/2024
0,00 € ProCare, a.s. Technická univerzita vo Zvolene
22. Máj 2024
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta
3229/2024
0,00 € Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
21. Máj 2024
Dohoda o spolupráci pri realizácii projektu LECA
3287/2024
0,00 € Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne Technická univerzita vo Zvolene
21. Máj 2024
Zmluva o dielo Systematický monitoring rysa ostrovida (Lynx lynx) na území Užanského národného parku
4375/2024
0,00 € Súkromný podnikateľ Ihor Dykyy Technická univerzita vo Zvolene
21. Máj 2024
Partnerská zmluva za projekt Mapovanie zelenej infraštruktúry pre manažment inváznych druhov a adaptáciu na klímu v Dunajskom regióne
2481/2024
0,00 € Government of Baranya County, Crotian Forests Ltd., Mecsekordo Co. Ltd., National Institute for Research and Development in Tourism, Public Utility Company "Drugi Oktobar", Regional Development Agency South Banat, Development Agency Zepce, University of S Technická univerzita vo Zvolene
20. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
2021/2024
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Technická univerzita vo Zvolene
20. Máj 2024
Zmluva o dielo Protipožiarny a protipovodňový projekt ochrany lesov na vybraných LC OZ Horehronie
4814/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene LESY Slovenskej republiky, š.p.
17. Máj 2024
Rámcová zmluva o spolupráci
4356/2024
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, š.p. Technická univerzita vo Zvolene
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
4687/2024
0,00 € Ing. Peter Čunderlík, rod. Čunderlík Technická univerzita vo Zvolene
17. Máj 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243427
4817/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
17. Máj 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243428
4818/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.