Centrálny register zmlúv

Technická univerzita vo Zvolene

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. August 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233106
R-6623/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik BRUSTER s.r.o.
14. August 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233118
R-6624/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik BRUSTER s.r.o.
14. August 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233107
R-6625/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik TETRIX s.r.o.
10. August 2023
Zmluva o prenájme pozemku
R-5568/2023/OIP
0,00 € Technická univwrzita vo Zvolene RAVALOUNGE ZV ,s.r.o.
10. August 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233087
R-6506/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik KH Dřevo, s.r.o.
10. August 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233101
R-6508/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
10. August 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233102
R-6510/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
10. August 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233103
R-6512/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
9. August 2023
Dohoda o urovnaní
R-5615/2023
0,00 € Ing. Branislav Sivčo Technická univerzita vo Zvolene
9. August 2023
Dohoda o urovnaní
R-5616/2023
0,00 € Ing. Martina Vlasáková Technická univerzita vo Zvolene
9. August 2023
Dohoda o urovnaní
R-5622/2023
0,00 € Ing. Martin Pos Technická univerzita vo Zvolene
9. August 2023
Dohoda o urovnaní
R-5601/2023
0,00 € Ing. Tomáš Iľko Technická univerzita vo Zvolene
9. August 2023
Dohoda o urovnaní
R-5623/2023
0,00 € Ing. Tomáš Iľko Technická univerzita vo Zvolene
9. August 2023
Dohoda o urovnaní
R-5618/2023
0,00 € Bc. Kristián Kohút Technická univerzita vo Zvolene
9. August 2023
Dohoda o urovnaní
R-5619/2023
0,00 € RNDr. Stanislav Harvančík Technická univerzita vo Zvolene
9. August 2023
Dohoda o urovnaní
R-5621/2023
0,00 € doc. RNDr. Michal Baláž, PhD. Technická univerzita vo Zvolene
9. August 2023
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta
R-5000/2023
0,00 € INECO, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
7. August 2023
Dohoda o urovnaní
R-5608/2023
0,00 € Bc. Matúš Čahoj Technická univerzita vo Zvolene
7. August 2023
Dohoda o urovnaní
r-5609/2023
0,00 € Bc. Šimon Cibula Technická univerzita vo Zvolene
7. August 2023
Dohoda o urovnaní
R-5610/2023
0,00 € Pavel Čurlík Technická univerzita vo Zvolene