Centrálny register zmlúv

Technická univerzita vo Zvolene

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Október 2023
Rámcová dohoda na poistenie motorových vozidiel
R-8186/2023
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Technická univerzita vo Zvolene
29. November 2023
Zmluva o dodávke elektriny a prezatí zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb
R-10524/2023
0,00 € Slovenská plynárenský priemysel, a.s. Technická univerzita vo Zvolene
29. November 2023
Zmluva o dodávke zemného plynu a súvisiacich sieťových služieb
R-10523/2023
0,00 € Slovenská plynárenský priemysel, a.s. Technická univerzita vo Zvolene
6. December 2023
Dohoda o zmene Zmluvy o ubytovaní
R-10674/2023
0,00 € Ing. Marián Minárik Technická univerzita vo Zvolene
6. December 2023
Dohoda o zmene Zmluvy o ubytovaní č. 8822/2014
R-10675/2023
0,00 € Branislav Ščamba Technická univerzita vo Zvolene
6. December 2023
Dohoda o zmene Zmluvy o ubytovaní č. 3858/2019
R-10676/2023
0,00 € Mgr. Bruno Jakubec Technická univerzita vo Zvolene
6. December 2023
Dohoda o zmene Zmluvy o ubytovaní č. 5284/2023
R-10678/2023
0,00 € Ing. Jana Weissová Technická univerzita vo Zvolene
6. December 2023
Dohoda o zmene Zmluvy o ubytovaní č. 6301/2022
R-10679/2023
0,00 € Ján Auxt Technická univerzita vo Zvolene
11. December 2023
Poistná zmluva Hromadná poistná zmluva povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla číslo 11-921-72902494
R-10654/2023
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Technická univerzita vo Zvolene
11. December 2023
Poistná zmluva Hromadná poistná zmluva poistenia motorových vozidiel číslo 11-951-78901529
R-10657/2023
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Technická univerzita vo Zvolene
11. December 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o využití výsledkov riešenia projektu aplikovaného výskumu APVV v praxi
R-9781/2023
0,00 € LKT, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
11. December 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o využití výsledkov riešenia projektu aplikovaného výskumu APVV v praxi
R-9780/2023
0,00 € GRD s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
11. December 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o využití výsledkov riešenia projektu aplikovaného výskumu APVV v praxi
R-9779/20239
0,00 € GRD s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
11. December 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o využití výsledkov riešenia projektu aplikovaného výskumu APVV v praxi
R-9778/2023
0,00 € mraas, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
11. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu
R-10858/2023
0,00 € VUJE, a.s. Technická univerzita vo Zvolene
7. December 2023
Zmluiva o prevode práva na riešenie
R-10683/2023
0,00 € Martina Hatalová Technická univerzita vo Zvolene
7. December 2023
Zmluva o prevode práva na riešenie
R--10682/2023
0,00 € Monika Koišová Technická univerzita vo Zvolene
7. December 2023
Zmluva o poskytovaní služby
R-10098/2023
0,00 € Centrum vedecko- technických informácií SR Technická univerzita vo Zvolene
7. December 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233207
R-10942/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
7. December 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233208
R-10943/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik NAMIS s.r.o.