Centrálny register zmlúv

Technická univerzita vo Zvolene

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
167/2024
0,00 € Bývalý urbariát, pozemkové spoločenstvo vo Veľkom Folkmari Technická univerzita vo Zvolene
27. Máj 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
168/2024
0,00 € LESY SR, š.p., organizačná zložka OZ Tribeč Technická univerzita vo Zvolene
27. Máj 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
184/2024
0,00 € Vojenské lesy a majetky SR, š.p., odštepný závod Kežmarok Technická univerzita vo Zvolene
27. Máj 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
188/2024
0,00 € Urbár pozemkové spoločenstvo Technická univerzita vo Zvolene
27. Máj 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
193/2024
0,00 € LESY SR, š.p., organizačná zložka OZ Tribeč Technická univerzita vo Zvolene
27. Máj 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
199/2024
0,00 € Urbár, pozemkové spoločenstvo Turany Technická univerzita vo Zvolene
27. Máj 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243429
5026/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik BRUSTER s.r.o.
27. Máj 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243431
5027/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik BRUSTER s.r.o.
27. Máj 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243438
5028/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik BRUSTER s.r.o.
27. Máj 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243440
5029/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik BRUSTER s.r.o.
27. Máj 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243442
5030/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik BRUSTER s.r.o.
27. Máj 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243447
5031/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik BRUSTER s.r.o.
27. Máj 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243441
5032/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik NAMIS s.r.o.
24. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
2355/2024
0,00 € WAY INDUSTRIES, a.s., LESY Slovenskej republiky, š. p. Technická univerzita vo Zvolene
24. Máj 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243435
4977/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik KOMITrade s.r.o.
24. Máj 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243432
4978/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
24. Máj 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243433
4979/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
24. Máj 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243433
4980/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
24. Máj 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243436
4981/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
24. Máj 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243439
4982/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.