Centrálny register zmlúv

Technická univerzita vo Zvolene

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Apríl 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
195/2024
0,00 € LESY SR, š. p., organizačná zložka OZ Horehronie Technická univerzita vo Zvolene
16. Apríl 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
209/2024
0,00 € LESY SR, š. p., organizačná zložka OZ Horehronie Technická univerzita vo Zvolene
16. Apríl 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
217/2024
0,00 € LESY SR, š. p., organizačná zložka OZ Horehronie Technická univerzita vo Zvolene
16. Apríl 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
218/2024
0,00 € Decurio s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
16. Apríl 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
222/2024
0,00 € LESY SR š.p., organizačná zložka OZ Tribeč Technická univerzita vo Zvolene
16. Apríl 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
232/2024
0,00 € Lesy SR š. p., organizačná zložka OZ Horehronie Technická univerzita vo Zvolene
16. Apríl 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
233/2024
0,00 € LESY SR š. p., organizačná zložka OZ Sever Technická univerzita vo Zvolene
16. Apríl 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
235/2024
0,00 € LESY SR š.p., organizačná zložka OZ Považie Technická univerzita vo Zvolene
15. Apríl 2024
Licenčná zmluva na počítačový program CENKROS 4 používaný na vzdelávacie účely
2053/2024
0,00 € KROS a.s. Technická univerzita vo Zvolene
12. Apríl 2024
Letter of Intent
2749/2024
0,00 € Siemens Aktiengesellschaft Technická univerzita vo Zvolene
12. Apríl 2024
Service contract – Zmluva o poskytovaní služieb na podujatie We Will Design – Design Week 2024
2248/2024
0,00 € OXA srl impresa sociale Technická univerzita vo Zvolene
11. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
3093/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Roľnícke družstvo
10. Apríl 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243378
3006/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
9. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 7/2024
2954/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik LUTEUS SK, s.r.o. Budča
4. Apríl 2024
Memorandum o spolupráci v oblasti odborného vzdelávania, vedy, výskumu, inovácií a poradenstva
2479/2024
0,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Združenie Samosprávnych krajov Slovenska, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie Technická univerzita vo Zvolene
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
2593/2024
16 246,26 € TOGATO TRADE s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
2. Apríl 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
R-2089/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik SANA TERRA s.r.o.
2. Apríl 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243355
R-2695/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik ADO-service, s.r.o.
2. Apríl 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243359
R-2696/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik ADO-service, s.r.o.
2. Apríl 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243368
R-2697/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik ENERGOMER spol. s r.o.