Centrálny register zmlúv

Technická univerzita vo Zvolene

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Marec 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243343
R-2032/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Ing. Štefan Poliačik
13. Marec 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243344
R-2033/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Ing. Štefan Poliačik
13. Marec 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243345
R-2034/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik JASE, spol. s r.o.
13. Marec 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243346
R-2035/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
13. Marec 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243348
R-2036/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
12. Marec 2024
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta
1514/2024
0,00 € Správa Národného parku Nízke Tatry Technická univerzita vo Zvolene
12. Marec 2024
Rámcová dohoda
1933/2024
1 576,49 € GLOBUS spol. s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
12. Marec 2024
Zmluva o dielo Dizajnérsko-krajinno-architektonický a vegetačný koncept riešenia vzhľadu prekrytia stojísk nádob komunálneho odpadu v meste Zvolen
641/2024
4 200,00 € Mesto Zvolen Technická univerzita vo Zvolene
11. Marec 2024
Rámcová dohoda
1854/2024
2 349,73 € GLOBUS spol. s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
11. Marec 2024
Rámcová dohoda
1707/2024
5 132,89 € CHRIEN, spol. s r.o. Technická univerzita vo Zvolene
11. Marec 2024
Rámcová dohoda
1876/2024
3 209,67 € GLOBUS spol. s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
11. Marec 2024
Dohoda o zverení referentského vozidla zamestnancovi
1630/2024
Doplnená
0,00 € Ing. Nikola Slašťanová, PhD. Technická univerzita vo Zvolene
8. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní č. R-7271/2023-19662-1
R-7271/2023-19662-1
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Lukáš Abel
8. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní č. R-7271/2023-29705-2
R-7271/2023-29705-2
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Zuzana Andiľová
8. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní č. R-7271/2023-18512-1
R-7271/2023-18512-1
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Monika Angelovičová
8. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní č. R-7271/2023-29274-1
R-7271/2023-29274-1
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Karen Arutiunian
8. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní č. R-7271/2023-29512-2
R-7271/2023-29512-2
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Juraj Baláž
8. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní č. R-7271/2023-17704-2
R-7271/2023-17704-2
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Viktória Barna
8. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní č. R-7271/2023-18866-1
R-7271/2023-18866-1
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Andrej Bölcs
8. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní č. R-7271/2023-18332-1
R-7271/2023-18332-1
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Filip Bodnár