Centrálny register zmlúv

Technická univerzita vo Zvolene

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Marec 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
R-219/2024
0,00 € Mestské lesy, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
22. Marec 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
R-220/2024
0,00 € EuroForest, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
22. Marec 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
R-234/2024
0,00 € FOREST progress, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
22. Marec 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
R-236/2024
0,00 € GLOCK Forst Slowakei s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
22. Marec 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
R-238/2024
0,00 € Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. Technická univerzita vo Zvolene
22. Marec 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
R-240/2024
0,00 € Vojenské lesy a majetky SR, š.p. o.z. Kežmarok Technická univerzita vo Zvolene
22. Marec 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
R-90/2024
0,00 € LESY SR, š.p., o.z. Podunajsko Technická univerzita vo Zvolene
22. Marec 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
R-102/2024
0,00 € GLOCK Forst Slowakei s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
22. Marec 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
R-104/2024
0,00 € LESY SR š.p. organizačná zložka OZ Karpaty Technická univerzita vo Zvolene
22. Marec 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
R-108/2024
0,00 € Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Pribylina Technická univerzita vo Zvolene
22. Marec 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
R-110/2024
0,00 € Mestské lesy, spol. s r.o. Ružomberok Technická univerzita vo Zvolene
22. Marec 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
R-134/2024
0,00 € GLOCK Forst Slowakei s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
22. Marec 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
R-136/2024
0,00 € LESY SR š.p., organizačná zložka OZ Východ Technická univerzita vo Zvolene
22. Marec 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
R-140/2024
0,00 € Empty AR Corp k.s. Technická univerzita vo Zvolene
22. Marec 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
R-198/2024
0,00 € LPS-Urbár Vrtižer, p.s. Technická univerzita vo Zvolene
22. Marec 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
R-237/2024
0,00 € Mestské lesy Bardejov, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
22. Marec 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
R-256/2024
0,00 € Hunterles, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
22. Marec 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
R-279/2024
0,00 € Mestské lesy Kremnica, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
21. Marec 2024
Sublicenčná zmluva
2120/2024
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Technická univerzita vo Zvolene
21. Marec 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
170/2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Technická univerzita vo Zvolene