Centrálny register zmlúv

Technická univerzita vo Zvolene

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Marec 2024
Rámcová zmluva o dielo na realizáciu stavebných prác na akcii: Stavebné opravy priestorov TU vo Zvolene
2042/2024
179 883,00 € MBuilding, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
20. Marec 2024
Rámcová dohoda
1950/2024
14 224,68 € GLOBUS spol. s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
18. Marec 2024
Kúpna zmluva
R-1885/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik MKU s.r.o.
18. Marec 2024
Zmluva o dodaní pestovných služieb na rok 2024 v časti č. 1 v lokalite Mláčik
R-2142/2024
0,00 € Jana Sopková Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik
18. Marec 2024
Zmluva o dodaní pestovných služieb na rok 2024 v časti č. 2 v lokalite Jačmeniská
R-2143/2024
0,00 € Daniela Sopková Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik
15. Marec 2024
Zmluva o nájme a poskytovaní služieb
1793/2024
0,00 € Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Technická univerzita vo Zvolene
15. Marec 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243351
R-2099/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
15. Marec 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243352
R-2100/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
15. Marec 2024
Zmluva č. Z77/2023/K-VK/PO o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Budča
R-2070/2024
0,00 € Obec Budča Technická univerzita vo Zvolene
13. Marec 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243331
R-2031/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik ENERGOMER spol. s r.o.
13. Marec 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243343
R-2032/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Ing. Štefan Poliačik
13. Marec 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243344
R-2033/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Ing. Štefan Poliačik
13. Marec 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243345
R-2034/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik JASE, spol. s r.o.
13. Marec 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243346
R-2035/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
13. Marec 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243348
R-2036/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
12. Marec 2024
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta
1514/2024
0,00 € Správa Národného parku Nízke Tatry Technická univerzita vo Zvolene
12. Marec 2024
Rámcová dohoda
1933/2024
1 576,49 € GLOBUS spol. s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
12. Marec 2024
Zmluva o dielo Dizajnérsko-krajinno-architektonický a vegetačný koncept riešenia vzhľadu prekrytia stojísk nádob komunálneho odpadu v meste Zvolen
641/2024
4 200,00 € Mesto Zvolen Technická univerzita vo Zvolene
11. Marec 2024
Rámcová dohoda
1854/2024
2 349,73 € GLOBUS spol. s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
11. Marec 2024
Rámcová dohoda
1707/2024
5 132,89 € CHRIEN, spol. s r.o. Technická univerzita vo Zvolene