Centrálny register zmlúv

Technická univerzita vo Zvolene

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Marec 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243341
R-1918/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
7. Marec 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243349
R-1919/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
7. Marec 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243350
R-1921/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
6. Marec 2024
Rámcová dohoda
1706/2024
3 712,92 € GLOBUS spol. s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
6. Marec 2024
Zmluva o dielo Dendrologický prieskum pre Šurany Industrial Park
1625/2024
52 800,00 € MH Invest, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
6. Marec 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243280
R-1871/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik TATRAN WOOD COMPANY, s.r.o.
6. Marec 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243332
R-1872/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik DREVOINDUSTRIA SMOLENICE, s.r.o.
5. Marec 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243333
R-1828/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik KOMITrade s.r.o.
5. Marec 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243330
Kúpna zmluva IAD č. 20243330
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
5. Marec 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243334
R-1830/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
5. Marec 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243335
R-1831/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
5. Marec 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243337
R-1832/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
4. Marec 2024
Rámcová dohoda
1681/2024
3 699,24 € GM plus, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
4. Marec 2024
Rámcová dohoda
1626/2024
1 547,40 € GLOBUS spol. s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
1. Marec 2024
Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
303/2024
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Technická univerzita vo Zvolene
1. Marec 2024
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme č. 1267/2005
297/2024
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Technická univerzita vo Zvolene
1. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1136/2024
0,00 € Zoznam Radio VIVA s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
29. Február 2024
KOLEKTíVNA ZMLUVA na rok 2024
R-770/2024
0,00 € Univerzitná odborová organizácia pracovníkov Technickej univerzity vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene
29. Február 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243323
R-1713/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik BRUSTER s.r.o.
29. Február 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243324
R-1715/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik BRUSTER s.r.o.