Centrálny register zmlúv

Technická univerzita vo Zvolene

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. August 2023
Dohoda o urovnaní
R-5624/2023
0,00 € Michal Krajník Technická univerzita vo Zvolene
7. August 2023
Dohoda o urovnaní
R-5612/2023
0,00 € Slavomír Onder Technická univerzita vo Zvolene
7. August 2023
Dohoda o urovnaní
R-5614/2023
0,00 € Ing. Zuzana Papsonová, PhD. Technická univerzita vo Zvolene
3. August 2023
Dohoda o urovnaní
R-5598/2023
0,00 € Ing. Stanislav Ondruš Technická univerzita vo Zvolene
3. August 2023
Dohoda o urovnaní
R-5617/2023
0,00 € Martin Hrabovszki Technická univerzita vo Zvolene
3. August 2023
Dohoda o urovnaní
R-5620/2023
0,00 € RNDr. Anton Krištín, DrSc. Technická univerzita vo Zvolene
3. August 2023
Dohoda o urovnaní
R-5599/2023
0,00 € Ing. Terézia Jauschová Technická univerzita vo Zvolene
3. August 2023
Dohoda o urovnaní
R-5600/2023
0,00 € Ing. Iveta Dolná Technická univerzita vo Zvolene
3. August 2023
DOHODA O SPOLUPRÁCI
R-5376/2023
0,00 € Jazyková škola LIBERTY, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
3. August 2023
Dohoda o spolupráci
R-5323/2023
0,00 € BEE Volunteer o.z. Technická univerzita vo Zvolene
3. August 2023
Dohoda o urovnaní
R-5602/20213
0,00 € Jozef Kuzma Technická univerzita vo Zvolene
2. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-22-0238
R-5800/2023
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Technická univerzita vo Zvolene
2. August 2023
Zmluva o ubytovaní
R-5284/2023
0,00 € Ing. Jana Weissová Technická univerzita vo Zvolene
2. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-22-0001
R-4877/2023
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Technická univerzita vo Zvolene
2. August 2023
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta
R-5239/2023
0,00 € Mestské lesy v Bratislave Technická univerzita vo Zvolene
2. August 2023
Zmluva o dielo
R-4103/2023
9 200,00 € Technická univerzita vo Zvolene MH Invest, s.r.o.
2. August 2023
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby s názvom :Rekonštrukcia ubytovacích kapacít - ŠDĽŠ , blok C, Študentská 17, TU vo Zvolene
R-5597/2023/OIP
0,00 € EPG s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
1. August 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233087
R-5801/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik KH Dřevo, s.r.o.
1. August 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233088
R-5806/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik DREVOINDUSTRIA SMOLENICE, s.r.o.
1. August 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233090
R-5807/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik NARIM s.r.o.