Centrálny register zmlúv

Technická univerzita vo Zvolene

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233162
R-8013/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
22. September 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233163
R-8014/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
22. September 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233159
R-8016/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik KOMITrade s.r.o.
22. September 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233160
R-8018/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik BRUSTER s.r.o.
21. September 2023
Zmluva o nájme pozemku
R-7972/2023
0,00 € Oľga Šebianová Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik
20. September 2023
Zmluva o zabezpečení realizácie odbornej praxe žiaka
R-7695/2023
0,00 € Súkromná stredná odborná škola podnikania Technická univerzita vo Zvolene
20. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
R-7772/2023/TU UTVS
0,00 € Ing. Zuzana Niščáková TANEČNÁ ŠKOLA ZUZANA Technická univerzita vo Zvolene
19. September 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233147
R-7862/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik ONDERWOOD, spol. s r.o.
18. September 2023
Zmluva o dielo na realizáciu stavebných prác na akcii: Opravy vnútornej inštalácie budov TUZVO
R-7202/2023/OIP
0,00 € Stavomontáže inštalácie s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
14. September 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233148
R-7745/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
14. September 2023
Zmluva o presune finančných prostriedkov z grantu VEGA 2/0098/22
R-5542/2023
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Technická univerzita vo Zvolene
14. September 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233144
R-7756/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik ENERGOMER spol. s r.o.
14. September 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233145
R-7757/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik JASE, spol. s r.o.
11. September 2023
Zmluva o spolupráci
R5988/2023
0,00 € Novohradsá knižnica Technická univerzita vo Zvolene
11. September 2023
Dohoda o cestovných náhradách
R-7173/2023
0,00 € Ing. Lukáš Adamčík Technická univerzita vo Zvolene
11. September 2023
Dohoda o cestovných náhradách
R-6926/2023
0,00 € Ing. Boris Bartalský Technická univerzita vo Zvolene
11. September 2023
Dohoda o cestovných náhradách
R-7399/2023
0,00 € Ing Lenka Malovcová Technická univerzita vo Zvolene
11. September 2023
Zmluva o ubytovaní č. R-7271/2023-21683-1
R-7271/2023-21683-1
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Lukáš Adamčík
7. September 2023
Dohoda o cestovných náhradách
R-6079/2023
0,00 € Ing. Michal Skladan Technická univerzita vo Zvolene
7. September 2023
Dohoda o cestovných náhradách
R-6078/2023
0,00 € Ing. Dominik Gretsch Technická univerzita vo Zvolene