Centrálny register zmlúv

Technická univerzita vo Zvolene

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243464
5508/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
4. Jún 2024
Zmluva o výpožičke zariadení v rámci systému MINIT GASTRO
5086/2024
0,00 € MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. Technická univerzita vo Zvolene
3. Jún 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243453
5405/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
3. Jún 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243454
5406/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
31. Máj 2024
Zmluva o dielo
4581/2024
0,00 € Ing. Miroslav Chovan, ArtD. Technická univerzita vo Zvolene
31. Máj 2024
Zmluva o dielo Umelecké dielo GRAFITI
4582/2024
0,00 € Mgr. art. Richard Sekerák, ArtD. Technická univerzita vo Zvolene
31. Máj 2024
Zmluva o dielo Konceptuálne, výtvarné riešenie a realizácia výstavy študentských projektov
4585/2024
0,00 € Mgr. art. Katarína Boborová, ArtD. Technická univerzita vo Zvolene
31. Máj 2024
Zmluva o dielo Výtvarno-technický návrh výstavnej kóje
4586/2024
0,00 € Ing. Roman Nôta, PhD. Technická univerzita vo Zvolene
30. Máj 2024
Zmluva o dielo na realizáciu stavebných prác na akcii: Výmena osobného výťahu v budove FEE TU vo Zvolene
4223/2024
0,00 € OTIS Výťahy, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
30. Máj 2024
Dohoda o vzájomnej spolupráci pri zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta
3507/2024
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Technická univerzita vo Zvolene
29. Máj 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243446
5072/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Drevoindustria Smolenice, s.r.o.
28. Máj 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
208/2024
0,00 € Lesné spoločenstvo Zimerman a spol. Technická univerzita vo Zvolene
28. Máj 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
210/2024
0,00 € Urbár Liesek, pozemkové spoločenstvo Technická univerzita vo Zvolene
28. Máj 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
211/2024
0,00 € LESY SR, š.p., organizačná zložka OZ Poľana Technická univerzita vo Zvolene
28. Máj 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
R-215/2024
0,00 € Radoslav Namešpetra Technická univerzita vo Zvolene
28. Máj 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
239/2024
0,00 € LESY SR, š.p., organizačná zložka OZ Sever Technická univerzita vo Zvolene
28. Máj 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
243/2024
0,00 € Mestské lesy Kremnica, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
28. Máj 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
253/2024
0,00 € Lesy mesta Brezno, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
28. Máj 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
261/2024
0,00 € Štátna ochrana prírody SR Technická univerzita vo Zvolene
27. Máj 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
99/2024
0,00 € LESY SR, š.p., organizačná zložka OZ Sever Technická univerzita vo Zvolene