Centrálny register zmlúv

Technická univerzita vo Zvolene

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Október 2023
Rámcová dohoda na poistenie motorových vozidiel
R-8186/2023
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Technická univerzita vo Zvolene
29. November 2023
Zmluva o dodávke elektriny a prezatí zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb
R-10524/2023
0,00 € Slovenská plynárenský priemysel, a.s. Technická univerzita vo Zvolene
29. November 2023
Zmluva o dodávke zemného plynu a súvisiacich sieťových služieb
R-10523/2023
0,00 € Slovenská plynárenský priemysel, a.s. Technická univerzita vo Zvolene
5. December 2023
Zmluva o dielo
R-10610/2023
0,00 € STAVING PROJEKT s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
1. December 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233202
R-10829/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
1. December 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233203
R-10830/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
30. November 2023
Dohoda o zverení referentského vozidla zamestnancovi
R-10313/2023
0,00 € Imrich Vida Technická univerzita vo Zvolene
29. November 2023
Zmluva o dielo na realizáciu stavebných prác na akcii: Stavebné úpravy pre synergickú podporu funkcie vetrania a kontroly vnútornej klímy otvorovými výplňami obalového plášťa
R-10575/2023/OIP
204 330,00 € PROFI KLIMATIZÁCIA, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
29. November 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o využití výsledkov riešenia projektu aplikovaného výskumu APVV v praxi
R-10275/2023
0,00 € Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky Technická univerzita vo Zvolene
29. November 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o využití výsledkov riešenia projektu aplikovaného výskumu APVV v praxi
R-10277/2023
0,00 € SLOVENERGOokno, občianske združenie Technická univerzita vo Zvolene
29. November 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o využití výsledkov riešenia projektu aplikovaného výskumu APVV v praxi
RT-10276/2023
0,00 € ARBOREA eng., s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
28. November 2023
Zmluva o dielo
R-9938/2023
0,00 € GRD s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
27. November 2023
Dohoda o cestovných náhradách
R-10393/2023
0,00 € Ing. Veronika Paulíková Technická univerzita vo Zvolene
27. November 2023
Dohoda o splátkach
R-9994/2023/R RP
0,00 € Oliver Gandžala Technická univerzita vo Zvolene
27. November 2023
Rámcová zmluva o spolupráci
R-10005/2023
0,00 € Správca zálohového systému Technická univerzita vo Zvolene
23. November 2023
Dohoda o cestovných náhradách
R-6077/2023
0,00 € Ing. Katarína Michajlová Technická univerzita vo Zvolene
23. November 2023
Kúpna zmluva
R-10321/2023
57 499,40 € Valtec spol. s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
23. November 2023
Zmluva o prevode práva na riešenie
R-10348/2023
0,00 € Matúš Hric Technická univerzita vo Zvolene
23. November 2023
Dohoda o cestovných náhradách
R-10438/2023
0,00 € Bc. Tamara Filová Technická univerzita vo Zvolene
22. November 2023
Kúpno-predajná zmluva o predaji steňaťa s preukazom pôvodu
R-10338/2023
0,00 € Piotr Rakoczy Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik