Centrálny register zmlúv

Technická univerzita vo Zvolene

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Jún 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233012
R-4038/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik BRUSTER s.r.o.
9. Jún 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233021
R-4039/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
8. Jún 2023
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta
R-30472023
0,00 € CEEV Živica Technická univerzita vo Zvolene
8. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služby ZBERNÁ JAZDA
R-2726/2023
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Technická univerzita vo Zvolene
8. Jún 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233014
R-3998/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik NAMIS s.r.o.
8. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2023
R-3933/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Empty AR Corp k.s.
8. Jún 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233008
R-3996/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
8. Jún 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233009
R-3997/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
6. Jún 2023
Zmluva o dielo na realizáciu stavebných prác na akcii: Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ŠD Ľ. Štúra
R-3530/2023/OIP
0,00 € Valtec spol. s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
6. Jún 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233004
R-3931/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik JASE, spol. s r.o.
5. Jún 2023
Dohoda o cestovných náhradách
R-*3525/2023
0,00 € Maroš Džadoň Technická univerzita vo Zvolene
1. Jún 2023
Zmluva o ubytovaní č. R-7894/2022-19788-3
R-7894/2022-19788-3
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Michal Horňák
1. Jún 2023
Zmluva o ubytovaní č. R-7894/2022-19964-2
R-7894/2022-19964-2
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Elena Ilina
1. Jún 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233002
R-3750/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
1. Jún 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233001
R-3749/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik NAMIS s.r.o.
31. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní č. R-7894/2022-19425-2
R-7894/2022-19425-2
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Alosha Annienkov
31. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní č. R-7894/2022-19375-2
R-7894/2022-19375-2
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Viktoriia Loginova
31. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní č. R-7894/2022-19509-2
R-7894/2022-19509-2
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Irina Muskatina
31. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní č. R-7894/2022-19519-1
R-7894/2022-19519-1
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Iveta Sedliaková
31. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní č. R-7894/2022-19865-2
R-7894/2022-19865-2
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Samuel Sopko