Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Január 2024
Zmluva o ubytovaní č. 20/MP-2024
CPPO_ZM_20-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Peter Lurdovský
25. Január 2024
Zmluva o ubytovaní č. 16/MP-2024
CPPO_ZM_16-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Jozef Kolega
25. Január 2024
Zmluva o ubytovaní č. 17/MP-2024
CPPO_ZM_17-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) JUDr. Radoslav Mišenko
25. Január 2024
Zmluva o ubytovaní č. 11/MP-2024
CPPO_ZM_11-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Jakub Slivka
25. Január 2024
Zmluva o ubytovaní č. 7/MP-2024
CPPO_ZM_7-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Ing. Nikola Bognerová
25. Január 2024
Zmluva o ubytovaní č. 19/MP-2024
CPPO_ZM_19-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Kristián Kolinčák
24. Január 2024
Zmluva o ubytovaní č. 5/MP-2024
CPPO_ZM_5-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Michal Tomčo
24. Január 2024
Zmluva o ubytovaní č. 6/MP-2024
CPPO_ZM_6-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Bc. Lenka Romanová
23. Január 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-KDI2-21-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) Radovan Giňovský
22. Január 2024
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-OPP2-95-2024_2024
103,50 € Dominik Petruška Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO)
18. Január 2024
Kúpna zmluva č. 112/MP-2023
CPPO_ZM_112-MP-2023_2024
3 060,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Sedlák Marián a manželka, Hanzeľ Pavol a manželka, Bodnár Peter, Navaříková Marta, Penxová Martina, Pour Lubomír a manželka, Pichnarčík Michal a manželka, Šeďo Vladimír a manželka
17. Január 2024
Nájomná zmluva č. 1/MP-2024
CPPO_ZM_1-MP-2024_2024
0,00 € SALMOTHERM – INVEST s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
16. Január 2024
Dohoda o splátkach
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-VO2-84-009-2023-PR_2024
1 454,00 € Dominik Šurin Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
16. Január 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-SK-ODI-42-001-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) Pavol Jurko
12. Január 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ_ZM_PPZ-HCP-PO12-2024-009773-002_2024
0,00 € Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Prešov Jozef Bliščák
12. Január 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ_ZM_PPZ-HCP-PO12-2024-009772-002_2024
0,00 € Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Prešov Miroslav Kucer
10. Január 2024
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-OPP2-302-2023_2023
828,80 € Ľudovít Pulik Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO)
9. Január 2024
Dohoda o spôsobe úhrady nákladov vynaložených na získanie kvalifikácie
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PP-VO-4-010-2024-ŠK_2024
1 068,15 € Timotej Šebest Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
5. Január 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-HE-OPP4-6-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO) Samuel Haburaj
5. Január 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-HE-OPP4-7-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO) Samuel Haburaj