Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Marec 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ_ZM_PPZ-HCP-PO12-2024-009772-006_2024
0,00 € Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Prešov Miroslav Kucer
7. Marec 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ_ZM_PPZ-HCP-PO12-2024-009773-006_2024
0,00 € Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Prešov Jozef Bliščák
7. Marec 2024
Zmluva o nájme nehnuteľností č. 168/MP-2023
CPPO_ZM_168-MP-2023_2024
0,00 € Letisko Poprad – Tatry, a. s. Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
6. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 122/MP-2023
CPPO_ZM_122-MP-2023_2024
15 805,64 € Mesto Kežmarok Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
5. Marec 2024
Zmluva o výpožičke č. 33/MP-2024
CPPO_ZM_33-MP-2024_2024
0,00 € Mgr. Štefan Leščák Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
5. Marec 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PO-OPP5-54-002-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO) Samuel Miško
5. Marec 2024
Zmluva o krátkodobom nájme strelnice č. 23/MP-2024
CPPO_ZM_23-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Podtatranská okresná organizácia SPZ
5. Marec 2024
Zmluva o krátkodobom nájme strelnice č. 24/MP-2024
CPPO_ZM_24-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Strelecký klub DVC - TATRY
5. Marec 2024
Zmluva o krátkodobom nájme strelnice č. 25/MP-2024
CPPO_ZM_25-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) GRUPP 5B s.r.o.
5. Marec 2024
Zmluva o krátkodobom nájme strelnice č. 22/MP-2024
CPPO_ZM_22-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Klub športovej streľby SNIPERS
29. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 646/65/48
CPPO-D01_646-65-48_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Spoločnosť Joga v dennom živote, pobočka Poprad
28. Február 2024
Zmluva o spolupráci
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-VO2-21-005 -PR_2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO) Special Transport euroExpress, s.r.o.
28. Február 2024
Zmluva o ubytovaní č. 9/MP-2024
CPPO_ZM_9-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Jana Mazurová
28. Február 2024
Zmluva o ubytovaní č. 37/MP-2024
CPPO_ZM_37-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Pavol Cipka
28. Február 2024
Zmluva o ubytovaní č. 36/MP-2024
CPPO_ZM_36-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Ing. Martin Frančák
28. Február 2024
Zmluva o ubytovaní č. 38/MP-2024
CPPO_ZM_38-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Ing. Vladimír Vaško
27. Február 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-KDI10-42-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO) Vladimír Bachleda
26. Február 2024
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-KDI-89-011-2024_2024
Doplnená
565,43 € Vladimír Hatok Ministerstvo vnútra SR (KRPZ- PO)
22. Február 2024
Zmluva o vykonaní pomocných prác
CPPO_ZM_34-OMTZ-2024_2024
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
22. Február 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-SK-ODI-42-002-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO) Pavol Jurko