Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 166/MP-2023
CPPO_ZM_166-MP-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.,
28. December 2023
Podnájomná zmluva č. 175/MP-2023
CPPO_ZM_175-MP-2023_2023
0,00 € MGB fitness s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
28. December 2023
Zmluva o uznaní a vydaní bezdôvodného obohatenia. 116/MP-2023
CPPO_ZM_116-MP-2023_2023
33 586,05 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
27. December 2023
Zmluva o ubytovaní č. 187/MP-2023
CPPO_ZM_187-MP-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Milan Lamoš
20. December 2023
Nájomná zmluva č. 186/MP-2023
CPPO_ZM_186-MP-2023_2023
0,00 € Športovo-záujmové združenie HUBERTUS Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
19. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 181/MP-2023
CPPO_ZM_181-MP-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Špeciálna základná škola sv. Anny
19. December 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-SK-ODI1-174-010-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Pavol Jurko
15. December 2023
Dohoda o náhrade škody č.180/OF-2023
CPPO_ZM_180-OF-2023_2023
1 030,00 € Andrej Socha Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
15. December 2023
Kúpna zmluva č. 105/MP-2023
CPPO_ZM_105-MP-2023_2023
137 100,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) RAMM s.r.o.
12. December 2023
Kúpna zmluva č. 64/ON-2023
CPPO_ZM_64-ON-2023_2023
Doplnená
127 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Eva Baltészová, Ing. Michal Cheben, PharmDr. Eduard Šmilňák, Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku, Jaroslav Bosák,
12. December 2023
Kúpna zmluva č. 60/ON-2023
CPPO_ZM_60-ON-2023_2023
83 100,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Ladislav Balara a manželka Monika Balarová, 2MB TRADE, spol. s r. o., INDEX NOSLUŠ, s r.o., Ján Gajdoš
12. December 2023
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PO-VO-35-009-2023_2023
67,00 € Martin Pavel Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
12. December 2023
Kúpna zmluva č. 75/ON-2023
CPPO_ZM_75-ON-2023_2023
26 500,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) ANEX PLUS, s.r.o.
11. December 2023
Kúpna zmluva č. 61/ON-2023
CPPO_ZM_61-ON-2023_2023
93 900,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Dušan Balara, YORIT, s.r.o., Piotr Alfred Kończakowski
11. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 161/MP-2023
CPPO_ZM_161-MP-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Regionálne vzdelávacie centrum
11. December 2023
Nájomná zmluva č. 172/MP-2023
CPPO_ZM_172-MP-2023_2023
0,00 € Mesto Stropkov v zastúpení Základná škola Konštantínova 64, Stropkov Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
11. December 2023
Nájomná zmluva č. 178/MP-2023
CPPO_ZM_178-MP-2023_2023
0,00 € SLOBYTERM, spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
11. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 162/MP-2023
CPPO_ZM_162-MP-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
11. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 163/MP-2023
CPPO_ZM_163-MP-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Stredná zdravotnícka škola
11. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 165/MP-2023
CPPO_ZM_165-MP-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Bytové družstvo Prešov