Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Máj 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ_ZM_PPZ-HCP-PO12-2024-009773-010_2024
0,00 € Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Prešov Jozef Bliščák
2. Máj 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ_ZM_PPZ-HCP-PO12-2024-009772-010_2024
0,00 € Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Prešov Miroslav Kucer
20. Marec 2024
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 28/MP-2024
2/2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Centrum pre deti a rodiny Snina
29. Apríl 2024
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-SK-10-013-2024_2024
79,75 € Katarína Sukeľová Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO)
29. Apríl 2024
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-VO2-34-006-2024-PR_2024
1 048,00 € Štefan Drozd Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO)
26. Apríl 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
CPPO_ZM_52-MP-2024_2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
26. Apríl 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
CPPO_ZM_51-MP-2024_2024
30,08 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) JUDr. Jana Pošefková
23. Apríl 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-KDI10-42-005-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO) Vladimír Bachleda
18. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 43/MP-2024
CPPO_ZM_43-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mesto Prešov
18. Apríl 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-KDI2-21-009-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO) Radovan Giňovský
18. Apríl 2024
Dodatok č.6 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 59- MsÚ/2010
CPPO_D06_59-MsÚ-2010_2024
0,00 € Mesto Vysoké Tatry, Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
16. Apríl 2024
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-VT-VO-13-012-2024-Š_2024
226,10 € Ján Líška Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
16. Apríl 2024
Dohoda o náhrade škody č. 42/OF-2024
CPPO_ZM_42-OF-2024_2024
4 506,00 € Peter Dutko Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
12. Apríl 2024
Dohoda o splátkach
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-VO2-65-016-2023-PR_2024
1 454,00 € Anton Panák Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO)
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 176/MP-2024
CPPO_ZM_176-MP-2023_2024
198,35 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Miroslav Voľanský, Renáta Beľančinová
12. Apríl 2024
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-VT-VO-2-012-2024-Š_2024
7,00 € Štefan Tabaka Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO)
12. Apríl 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PO-OPP5-54-004-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) Samuel Miško
12. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 48/MP-2024
CPPO_ZM_48-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Prvá asociácia školského stravovania – 1. AŠKOS
12. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 39/MP-2024
CPPO_ZM_39-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Prešovský samosprávny kraj
10. Apríl 2024
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-KK-6-005/2024-ŠU_2024
136,08 € Patrik Štelbacký Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO)