Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-SK-ODI1-174-008-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) Pavol Jurko
17. Október 2023
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-OPP2-216-2023_2023
473,00 € Tomáš Matejko Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO)
17. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-KDI10-43-023-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO) Vladimír Bachleda
16. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. 139/MP-2023
CPPO_ZM_139-MP-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Peter Rédvai
11. Október 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
CPPO_ZM_126-MP-2023_2023
0,00 € Východoslovenská distribučná a.s. Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
9. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PO-OPP3-89-005-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) Kamil Marcinčák
9. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PO-OPP5-79-009-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) Samuel Miško
9. Október 2023
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-HE-VO-5-005-2023_2023
1,23 € Peter Kulik Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
6. Október 2023
Kúpna zmluva č. 78/ON-2023
CPPO_ZM_78-ON-2023_2023
10 128,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Michal Grib a manželka Ing. Anna Gribová
6. Október 2023
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PO-VO-27-012-2023_2023
2 779,00 € Martin Urda Ministerstvo vnútra SR (KRPZ - PO)
5. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 133/OF-2023
CPPO_ZM_133-OF-2023_2023
6 084,00 € SLOVbiz s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
5. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 132/OF-2023
CPPO_ZM_132-OF-2023_2023
8 695,08 € SLOVbiz s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
5. Október 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
CPPO_ZM_131-MP-2023_2023
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
4. Október 2023
Dohoda o splátkach č. 117/OF-2023
CPPO_ZM_117-OF-2023_2023
3 657,32 € Richard Paľo Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
4. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ_ZM_PPZ-HCP-PO12-2023-008047-020_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Miroslav Kucer
4. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ_ZM_PPZ-HCP-PO12-2023-008047-020_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Miroslav Kucer
4. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ_ZM_PPZ-HCP-PO12-2023-008050-020_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Jozef Bliščák
3. Október 2023
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-VT-VO-14-012-2023-Š_2023
45,88 € Jana Štafuriková Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO)
2. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 85/MP-2023
CPPO_ZM_85-MP-2023_2023
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolja, arcibiskupa MyrLykijského, divotvorcu v Medzilaborciach
29. September 2023
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach z funkčného platu č. 127/MP-2023
CPPO_ZM_127-MP-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Petra Tomaščínová