Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 163/MP-2023
CPPO_ZM_163-MP-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Stredná zdravotnícka škola
11. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 165/MP-2023
CPPO_ZM_165-MP-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Bytové družstvo Prešov
8. December 2023
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-KK-10-005/2023-ŠU_2023
77,43 € Peter Uhlár Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO)
6. December 2023
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PO-VO-42-011-2023_2023
1 150,00 € Zoltán Biró Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO)
5. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 81/MP-2023
CPPO_ZM_81-MP-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora
4. December 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ_ZM_PPZ-HCP-PO12-2023-008050-024_2023
0,00 € Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Prešov Jozef Bliščák
4. December 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ_ZM_PPZ-HCP-PO12-2023-008047-024_2023
0,00 € Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Prešov Miroslav Kucer
1. December 2023
Zmluva o ubytovaní č. 183/MP-2023
CPPO_ZM_183-MP-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Laura Hrobláková
1. December 2023
Nájomná zmluva č. 173/MP-2023
CPPO_ZM_173-MP-2023_2023
0,00 € Stredná odborná škola elektrotechnická Stropkov Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
1. December 2023
Nájomná zmluva č. 156/MP-2023
CPPO_ZM_156-MP-2023_2023
0,00 € Mesto Vranov nad Topľou Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
29. November 2023
Nájomná zmluva č. 149/MP-2023
CPPO_ZM_149-MP-2023_2023
0,00 € Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
29. November 2023
Nájomná zmluva č. 170/MP-2023
CPPO_ZM_170-MP-2023_2023
0,00 € Základná škola Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
29. November 2023
Nájomná zmluva č. 169/MP-2023
CPPO_ZM_169-MP-2023_2023
0,00 € Základná škola vo Svidníku Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
29. November 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 160/MP-2023
CPPO_ZM_160-MP-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Apoštolská cirkev, zbor Poprad
29. November 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 179/MP-2023
CPPO_ZM_179-MP-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) JUDr. Richard Eliáš
29. November 2023
Dohoda o uznaní a vydaní bezdôvodného obohatenia č. 108/MP-2023
CPPO_ZM_108-MP-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Slovenská republika – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
29. November 2023
Nájomná zmluva č. 159/MP-2023
CPPO_ZM_159-MP-2023_2023
0,00 € BARDTERM, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
27. November 2023
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-HE-VO-4-005-2023_2023
118,44 € Marián Kapko Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO)
27. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PO-OPP5-79-012-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO) Samuel Miško
27. November 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu číslo: CPPO-OMP-2023/003006-007
CPPO_ZM_OMP-2023-003006-007_2023
10 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Darina Maličká