Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Február 2024
Zmluva o ubytovaní č. 31/MP-2024
CPPO_ZM_31-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Branislav Čekan
8. Február 2024
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-KDI-61-2024_2024
152,90 € Vladimír Smetanka Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
1. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 12/MP-2024
CPPO_ZM_12-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Humenská zberateľská spoločnosť
1. Február 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ_ZM_PPZ-HCP-PO12-2024-009772-004_2024
0,00 € Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Prešov Miroslav Kucer
1. Február 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ_ZM_PPZ-HCP-PO12-2024-009773-004_2024
0,00 € Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Prešov Jozef Bliščák
31. Január 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O DIELO č. ZM-KO-OD-23-0524
CPPO_ZM_3-MP-2024_2024
3 024,00 € KOSIT a.s. Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
31. Január 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_OMP-2024/000017-010_2024
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Ing. Erik Želizňak
29. Január 2024
Dohoda o spolupráci pri zabezpečení bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky počas prepravy nadrozmerného nákladu, nadmerného alebo nedeliteľného nákladu
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-VO2-155-010-2023-PR_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) Peter Suchopa, s.r.o.
29. Január 2024
Nájomná zmluva č. 157/MP-2023
CPPO_ZM_157-MP-2023_2024
0,00 € Základná škola Sídlisko II Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
25. Január 2024
Dohoda o splátkach č. 4/OF-2024
CPPO_ZM_4-OF-2024_2024
1 120,00 € Peter Javorský Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
25. Január 2024
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-VT-VO-7-2024-Š_2024
24,43 € Jozef Hreha Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
25. Január 2024
Zmluva o ubytovaní č. 15/MP-2024
CPPO_ZM_15-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Ing. Tomáš Novotný
25. Január 2024
Zmluva o ubytovaní č. 13/MP-2024
CPPO_ZM_13-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Dávid Kolega
25. Január 2024
Zmluva o ubytovaní č. 14/MP-2024
CPPO_ZM_14-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Bc. Mgr. Dominik Franc
25. Január 2024
Zmluva o ubytovaní č. 18/MP-2024
CPPO_ZM_18-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Ing. Marek Knapík
25. Január 2024
Zmluva o ubytovaní č. 8/MP-2024
CPPO_ZM_8-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Ing. Daniel Daniš
25. Január 2024
Zmluva o ubytovaní č. 20/MP-2024
CPPO_ZM_20-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Peter Lurdovský
25. Január 2024
Zmluva o ubytovaní č. 16/MP-2024
CPPO_ZM_16-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Jozef Kolega
25. Január 2024
Zmluva o ubytovaní č. 17/MP-2024
CPPO_ZM_17-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) JUDr. Radoslav Mišenko
25. Január 2024
Zmluva o ubytovaní č. 11/MP-2024
CPPO_ZM_11-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Jakub Slivka