Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-KDI10-42-008-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) Vladimír Bachleda
7. Jún 2024
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu č.46/MP-2024
CPPO_ZM_46-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Centrum účelových zariadení
16. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_CPPO-OMP-2024-002240-005_2024
42 500,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Michal Berecký
16. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_CPPO-OMP-2024-002195-005_2024
10 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Ing. Zuzana Polačková
16. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_CPPO-OMP-2024-002185-005_2024
40 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Ing. Peter Hriško
16. Júl 2024
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-VT-VO-10-012-2024-Š_2024
2 557,00 € Jakub Bak Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
9. Júl 2024
Zmluva o výpožičke psa pre potreby Policajného zboru
KRPZ-PO_ZM_ KRPZ-PO-OPP-163-006-2024 _2024
0,00 € Milan Kičura Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO)
9. Júl 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ_ZM_PPZ-HCP-PO12-2024-009772-014_2024
0,00 € Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Prešov Miroslav Kucer
9. Júl 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ_ZM_PPZ-HCP-PO12-2024-009773-014_2024
0,00 € Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Prešov Jozef Bliščák
8. Júl 2024
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PP-VO-14-012/2024-ŠK_2024
2 467,90 € Miriama Baldovská Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO)
28. Jún 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-KDI2-21-015-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ-PO) Radovan Giňovský
28. Jún 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 646/65/48 zo dňa 11.10.2013 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28.02.2024
CPPO-D02_646-65-48_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Spoločnosť Joga v dennom živote, pobočka Poprad
27. Jún 2024
Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. 58/MP-2024
CPPO_ZM_58-MP-2024_2024
0,00 € VPS Vysoké Tatry, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
27. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní č. 66/MP-2024
CPPO_ZM_66-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Tomáš Olearčin
27. Jún 2024
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu č. 67/MP-2024
CPPO_ZM_67-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Bc. Lukáš Dudič
26. Jún 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-KDI10-42-011-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) Vladimír Bachleda
26. Jún 2024
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PP-VO-8-011-2024-ŠK_2024
731,80 € Jakub Slivka Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
25. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 184/MP-2023
CPPO_ZM_184-MP-2023_2024
2 890,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Peter Neumann
25. Jún 2024
Nájomná zmluva č. 59/MP-2024
CPPO_ZM_59-MP-2024_2024
0,00 € Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
25. Jún 2024
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PO-VO-20-012-2024_2024
932,69 € Michal Džunda Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO)