Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Október 2023
Nájomná zmluva č. 152/MP-2023
CPPO_ZM_152-MP-2023_2023
0,00 € Správa rekreačných a športových zariadení Humenné Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
31. Október 2023
Nájomná zmluva č. 153/MP-2023
CPPO_ZM_153-MP-2023_2023
0,00 € Správa rekreačných a športových zariadení Humenné Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
31. Október 2023
Nájomná zmluva č. 154/MP-2023
CPPO_ZM_154-MP-2023_2023
0,00 € Správa rekreačných a športových zariadení Humenné Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
30. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-KDI2-29-022-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) Radovan Giňovský
30. Október 2023
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu č. 167/MP-2023
CPPO_ZM_167-MP-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Michal Džunda
30. Október 2023
Nájomná zmluva č. 141/MP-2023
CPPO_ZM_141-MP-2023_2023
0,00 € Základná škola Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
30. Október 2023
Nájomná zmluva č. 145/MP-2023
CPPO_ZM_145-MP-2023_2023
0,00 € Marián Kočan čo? nič! crazy sport Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
30. Október 2023
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 01/N-2019
CPPO_D01_01-N-2019_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Centrum projektovej podpory, n. o.
27. Október 2023
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-KK-8-006-2023-ŠU_2023
1,47 € Milan Biroščák Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov)
26. Október 2023
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-SK-12-004-2023_2023
118,68 € Vladimír Ducár Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov)
25. Október 2023
Kúpna zmluva č. 71/MP-2023
CPPO_ZM_71-MP-2023_2023
710,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Obec Batizovce
25. Október 2023
Kúpna zmluva č. 102/MP-2023
CPPO_ZM_102-MP-2023_2023
1 800,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Obec Batizovce
25. Október 2023
Kúpna zmluva č. 109/MP-2023
CPPO_ZM_109-MP-2023_2023
125,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Karina Kasardová a Ing. Tomáš Kasarda
25. Október 2023
Kúpna zmluva č. 52/ON-2023
CPPO_ZM_52-ON-2023_2023
94 600,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) vlastníci nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí stavby so súp. č. 17039, ubytovací blok B, Starý Smokovec, Vysoké Tatry
25. Október 2023
Nájomná zmluva č. 140/MP-2023
CPPO_ZM_140-MP-2023_2023
0,00 € Základná škola Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
25. Október 2023
Nájomná zmluva č. 142/MP-2023
CPPO_ZM_142-MP-2023_2023
Doplnená
0,00 € Obec Široké Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
25. Október 2023
Zmluva o krátkodobej výpožičke strelnice č. 137/MP-2023
CPPO_ZM_137-MP-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Slovenská republika – Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
20. Október 2023
Zmluva o podnájme č. 148/MP-2023
CPPO_ZM_148-MP-2023_2023
Doplnená
0,00 € Občianske združenie Podaj ďalej Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
18. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-SK-ODI1-174-008-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) Pavol Jurko
17. Október 2023
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-OPP2-216-2023_2023
473,00 € Tomáš Matejko Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO)