Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Január 2011
Dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní stravovania č.p.KRP-27/VO-O-2006 zo dňa 9.5.2006
KRPZ-PO_D03_KRP-27-VO-O-2006_2011
0,00 € NUMERAL, spol. s r. o. Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove
31. Január 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
KRPZ-PO_ZM_15-2-2011_2011
0,00 € SOŠ Andyho Warhola Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove
31. Január 2011
Zmluva o poskytovaní služieb na mestskom bazéne "DELFÍN"
KRPZ-PO_ZM_16-2-2011_2011
Doplnená
0,00 € MSS Prešov, s.r.o. Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove
31. Január 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
KRPZ-PO_ZM_17-2-2011_2011
0,00 € ZŠ v Stropkove Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove
31. Január 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
KRPZ-PO_ZM_18-2-2011_2011
0,00 € SOŠ elektrotechnická Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove
3. Február 2011
Nájomná zmluva
KRPZ-PO_ZM_21-2-2011_2011
0,00 € AQUAPARK, s.r.o. Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove
4. Február 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
KRPZ-PO_ZM_25-2-2011_2011
0,00 € SOŠ Sabinov Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove
4. Február 2011
Zámenná zmluva
KRPZ-PO_ZM_169-2-2010_2011
Doplnená
0,00 € Hobby, s.r.o. Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove
4. Február 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 11/2011/Pr
KRPZ-PO_ZM_24-2-2011_2011
0,00 € Mesto Snina Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove
8. Február 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
KRPZ-PO_ZM_28-2-2011_2011
Doplnená
0,00 € Mesto Vranov Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove
11. Február 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
KRPZ-PO_ZM_29-2-2011_2011
0,00 € Správa rekreačných a športových zariadení Humenné Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove
11. Február 2011
Nájomná zmluva
KRPZ-PO_ZM_30-2-2011_2011
0,00 € Správa rekreačných a športových zariadení Humenné Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove
15. Február 2011
Zmluva o prenájme strelnice
KRPZ-PO_ZM_33-2-2011_2011
Doplnená
0,00 € Kombat Klub Kondor Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove
15. Február 2011
Nájomná zmluva
KRPZ-PO_ZM_34-2-2011_2011
0,00 € Salmotherm Invest, s.r.o. Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove
15. Február 2011
Nájomná zmluva
KRPZ-PO_ZM_35-2-2011_2011
0,00 € SLOBYTERM, spol. s r.o. Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove
15. Február 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
KRPZ-PO_ZM_36-2-2011_2011
0,00 € ZŠ vo Svidníku Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove
16. Február 2011
Zmluva o kontrolnej činnosti
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-VO-383-2011_2011
0,00 € BTS-PO, s.r.o. Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove
17. Február 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
KRPZ-PO_ZM_26-2-2011_2011
0,00 € BAPOS Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove
17. Február 2011
Nájomná zmluva
KRPZ-PO_ZM_27-2-2011_2011
0,00 € BAPOS Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove
24. Február 2011
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke médií a poskytovaní služieb
KRPZ-PO_D01_77-2-2010_2011
Doplnená
0,00 € LINE-ar s.r.o. Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove