Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-KDI10-42-008-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) Vladimír Bachleda
7. Jún 2024
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu č.46/MP-2024
CPPO_ZM_46-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Centrum účelových zariadení
18. Jún 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ_ZM_PPZ-HCP-PO12-2024-009773-012_2024
0,00 € Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Prešov Jozef Bliščák
18. Jún 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ_ZM_PPZ-HCP-PO12-2024-009772-012_2024
0,00 € Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Prešov Miroslav Kucer
12. Jún 2024
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-HE-VO-1-006-2024_2024
0,00 € Michal Černega Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO)
7. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 26/MP-2024
CPPO_ZM_26-MP-2024_2024
105,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Ing. Roman Piatrik
27. Máj 2024
Nájomná zmluva
CPPO_ZM_57-MTZ-2024_2024
300,00 € Mesto Svit Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
21. Máj 2024
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PP-VO-29-008/2024-ŠK_2024
80,94 € Ľudovít Fedor Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov)
21. Máj 2024
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-KK-7-003/2024-ŠU_2024
2 781,00 € Jozef Veselovský Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO)
20. Máj 2024
Zmluva o nájme č. 27/MP-2024
CPPO_ZM_27-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
16. Máj 2024
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PP-VO-27-010/2024-ŠK_2024
3 959,00 € Marek Matejko Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov)
16. Máj 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PO-OPP5-54-006-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) Samuel Miško
16. Máj 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) Radovan Giňovský
16. Máj 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-KDI2-21-012-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) Radovan Giňovský
15. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 45/OF-2024
CPPO_ZM_45-OF-2024_2024
10 580,00 € SLOVbiz s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
15. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 44/OF-2024
CPPO_ZM_44-OF-2024_2024
9 696,30 € SLOVbiz s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
13. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 29/ON 2023
CPPO_ZM_29-ON-2023_2024
33 200,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) ŠTADIÓN, spol. s r.o.
10. Máj 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ZBH7-87/2024
40,39 € Ministerstvo vnútra SR (ZBHaZZ mjr. Ing. Ľubica Myšľanová
2. Máj 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ_ZM_PPZ-HCP-PO12-2024-009773-010_2024
0,00 € Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Prešov Jozef Bliščák
2. Máj 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ_ZM_PPZ-HCP-PO12-2024-009772-010_2024
0,00 € Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Prešov Miroslav Kucer