Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu číslo: CPPO-OMP-2023/003006-007
CPPO_ZM_OMP-2023-003006-007_2023
10 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Darina Maličká
27. November 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu číslo: CPPO-OMP-2023/003007-007
CPPO_ZM_OMP-2023-003007-007_2023
35 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Matúš Kostič
27. November 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu CPPO-OMP-2023/003028-007
CPPO-OMP-2023/003028-007_2023
30 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Juraj Gajan
27. November 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu č. CPPO-OMP-2023/003030-007
CPPO_ZM_OMP-2023/003030-007_2023
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Marek Hvizdoš
27. November 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu číslo: CPPO-OMP-2023/003034-007
CPPO_ZM_OMP-2023-003034-007_2023
40 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Oliver Soták
27. November 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu číslo: CPPO-OMP-2023/003035-007
CPPO_ZM_OMP-2023-003035-007_2023
20 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Miloš Lazorík
27. November 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu číslo: CPPO-OMP-2023/003043-007
CPPO_ZM_OMP-2023-003043-007_2023
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Stanislava Jedináková
24. November 2023
Zmluva o ubytovaní č. 177/MP-2023
CPPO_ZM_177-MP-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Maroš Motyka
23. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PO-OPP3-89-006-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO) Kamil Marcinčák
22. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-KDI2-29-025-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO) Radovan Giňovský
22. November 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
CPPO_ZM_143-MP-2023_2023
0,00 € Východoslovenská distribučná a.s. Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
22. November 2023
Zmluva o výpožičke č. 76/MP-2023
CPPO_ZM_76-MP-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Slovenská republika – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
21. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-KDI10-43-027-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO) Vladimír Bachleda
20. November 2023
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-OPP2-280-026-2023_2023
3 086,00 € Ľubomír Bartko Ministerstvo vnútra SR (KR PZ-PO)
15. November 2023
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu č. 80/ON-2023
CPPO_ZM_80-ON-2023_2023
0,00 € Okresný úrad Prešov Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
15. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ_ZM_PPZ-HCP-PO12-2023-008047-022_2023
0,00 € Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Prešov Miroslav Kucer
15. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-SK-ODI1-174-009-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ -PO) Pavol Jurko
14. November 2023
Dohoda o splátkach
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-VO2-57-015-2023-PR_2023
728,00 € Obrad Perduh Ministerstvo vnútra SR (KR PZ - PO))
10. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PO-OPP5-79-010-2023_2023
38,72 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ PO) Samuel Miško
9. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ_ZM_PPZ-HCP-PO12-2023-008050-022_2023
0,00 € Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Prešov Jozef Bliščák