Centrálny register zmlúv

Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. November 2023
Dohoda o používaní služobného mobilného telefónu
SMT-2023-018
8,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Gregušová Tatiana, Bc. nrtm.
3. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
ÚVN-43-128/2023-128
83 880,00 € Euro Dotácie, a.s. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
3. November 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75DDZS000720
75DDZS000720-6
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica DôVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
27. Október 2023
Kúpna zmluva
UVN-43-129/2023-129
31 363,00 € CHT SWITZERLAND AG Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
30. Október 2023
Kúpna zmluva
UVN-43-97/2023-097/2
46 164,30 € MED-ART, spol. s r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
30. Október 2023
Kúpna zmluva
UVN-43-123/2023-123
24 028,51 € MED-ART, spol. s r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
30. Október 2023
Kúpna zmluva
UVN-43-124/2023-124/2
31 106,46 € MED-ART, spol. s r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
27. Október 2023
Kúpna zmluva
UVN-43-97/2023-097/5
5 250,96 € BAX PHARMA, s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
27. Október 2023
Kúpna zmluva
UVN-43-116/2023-116/3
19 560,26 € MED-ART, spol. s r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
26. Október 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75ZSDD000312
75ZSDD000312-4
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica DôVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
26. Október 2023
Zmluva č. Z/464/23/KN o vykonaní previerky dokumentácie systému riadenia kvality, o vykonaní recertifikačného auditu pre certifikáciu zhody systému kvality s normou ISO 9001:2015 a o dohľadových auditoch pre udržanie certifikátu
Z/464/23/KN
4 896,00 € SGS Slovakia spol. s r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
26. Október 2023
Zmluva o výpožičke č. VŠC-7-53/2023-SNM/090129-ZoVv
VŠC-7-53/2023-SNM/090129-ZoVv
0,00 € Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná nemocnica
25. Október 2023
Kúpna zmluva
UVN-43-105 /2023-105/1
97 795,06 € MED-ART, spol. s r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
25. Október 2023
Zmluva o vyšetrení zdravotného stavu uchádzačov o prijatie do služobného pomeru príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže
UVN1697182375-OPZS
200,65 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
24. Október 2023
Kúpna zmluva
UVN-43-97/2023-097/1
635 139,54 € UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
24. Október 2023
Kúpna zmluva
UVN-43-116/2023-116/2
3 980,59 € UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
24. Október 2023
Zmluva o spolupráci
UVN1698152440-OSPL
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
24. Október 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 75/OMaVS/2023
75/OMaVS/2023
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná nemocnica
23. Október 2023
Kúpna zmluva
UVN-43-116/2023-116/1
6 869,61 € INTRAVENA s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
23. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri organizácii vzdelávacieho podujatia
UVN1698048360-OSPL
0,00 € LEKÁR, a.s. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica