Centrálny register zmlúv

Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Október 2023
Kúpna zmluva
UVN-43-112/2023-112/1
27 360,00 € MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
12. Október 2023
Kúpna zmluva
č.UVN-43-112/2023-112/2
27 360,00 € MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
11. Október 2023
Kúpna zmluva
UVN-43-35/2023-035/2
10 335,60 € B. Braun Medical s.r.o Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
11. Október 2023
Kúpna zmluva
UVN-43-112/2023-112/3
27 380,00 € MEDIST, s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
3. Október 2023
Kúpna zmluva
UVN-43-81/2023-081/2
6 015,24 € UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
3. Október 2023
Kúpna zmluva
ÚVN-43-80/2023-080
236 991,12 € INMEDIA, spol.s r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
2. Október 2023
Kúpna zmluva
UVN-43-35/2023-035/1
23 472,35 € Johnson & Johnson, s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
21. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75LSPP000812
75LSPP000812-1
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica DôVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
29. September 2023
Uznanie dlhu a dohoda o jeho zaplatení
UVN1695970418-OST
3 804,75 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Ľudmila Kováčová
28. September 2023
Kúpna zmluva
UVN-43-119/2023-119
171 600,00 € Unique Medical, s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
27. September 2023
Kúpna zmluva
UVN-43-81/2023-081/3
16 142,50 € INTRAVENA s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
27. September 2023
Kúpna zmluva
UVN-43-81/2023-081/1
592,90 € PHAREX, s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
27. September 2023
Dodatok č. 1
Z20235072_Z
245 358,31 € Johson & Johnson, s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
27. September 2023
Rámcová dohoda
UVN-43-95/2023-095
46 898,38 € BANCHEM, s.r.o, Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
27. September 2023
Rámcová dohoda
UVN-43-96/2023-096
35 394,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
26. September 2023
Zmluva o podpore a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia
UVN1695712735-OST
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
26. September 2023
Zmluva o dielo
UVN-43-91/2023-091
185 710,20 € MT Elektro s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
26. September 2023
Dohoda o používaní služobného mobilného telefónu
SMT-2023-016
8,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Juríková Ivana, MUDr., kpt.
25. September 2023
Mandátna zmluva
UVN-43-113/2023-113
82 236,00 € ALL77construction s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
19. September 2023
Kúpna zmluva
UVN-43-82/2023-082
108 840,00 € Siemens Healthcare s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica