Centrálny register zmlúv

Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Jún 2011
Zmluva na telekomunikačné služby
UVN-orange-23-9-2005
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
17. Jún 2011
Zmluva o poskytovaní stravy
UVN-Strava AOS-2011
0,00 € Akedémia ozbrojených síl M.R.Štefánika Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
17. Jún 2011
Zmluva o poskytovaní stravy
UVN-Strava Zán-2011
Doplnená
0,00 € Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica J.M.Záň, s.r.o.
17. Jún 2011
Zmluva o poskytovaní stravy
UVN-Strava cata Real-2011
0,00 € Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica Cata Real, s.r.o.
15. August 2011
UVN-252-2011
UVN-252-2011
0,00 € HPL spol. s r. o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
7. Október 2011
Perfúzne roztoky
UVN-14-84-2011-122
0,00 € BAX PHARMA, s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
21. November 2011
dodatok k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
dod.18 k zmluve č.6009NSP3000106
0,00 € Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica Union zdravotná poisťovňa a.s.
1. December 2011
Zmluva o spolupráci pri údržbe a opravách plynárenského zariadenia
DAP 114/2011/RCS
0,00 € SPP-distribúcia, a.s. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
7. December 2011
Zmluva o dodávke plynu
SPP č.9104407640
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
22. December 2011
Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č.75NSP1000711
Dodatok č.2 k zmluve č.75NSP1000711
0,00 € Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
13. Január 2012
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre veľkoodber
120011
0,00 € Energie2, a.s. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
30. Marec 2012
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
2012/06-Pkn-4
0,00 € Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica MUDr. Marian Učen
30. Marec 2012
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
2012/08-Pkn-4
0,00 € Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica MUDr.Peter Durný
11. Apríl 2012
Zmluva o výpožičke majetku štátu
1/2012
0,00 € Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica Slovneká republika- Ministerstvo obrany SR
11. Apríl 2012
Zmluva o refundácii nákladov za služby spojené s užívaním predmetu výpožičky
1A/2012
0,00 € Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
4. Jún 2012
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov
1924/75/1-Pn
0,00 € Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica Neurologická ambulancia s.r.o.
13. Jún 2012
Kúpna zmluva
UVN-23-59/2012-052
0,00 € Messer Tatragas, spol. s r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
29. Jún 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1929/129-Pn
Doplnená
0,00 € Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica Rehabilitácia-Krekáč, s.r.o.
24. Júl 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov
UVN-1924/93/1-PN
Doplnená
0,00 € Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica MUDr.Stanislav Mlynárik
31. Júl 2012
Zmluva o dielo
UVN-31-19/2012-092
0,00 € VF s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica