Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Jún 2024
Dohoda o splátkach a o uznaní záväzku dlžníkom
UVN1718345568-OST
35 400,00 € Dräger Slovensko, s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
13. Jún 2024
Dodatok č. 26 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 6009NSP3000117
6009NSP3000117-26
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Union zdravotná poisťovňa, a.s.
13. Jún 2024
Dodatok č. 46 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75NSP1000717
75NSP1000717-46
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
11. Jún 2024
Dohoda o splátkach a o uznaní záväzku dlžníkom
UVN1718088699-OST
80 880,00 € CHIROSAN, s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
5. Jún 2024
Dodatok č. 7 k Zmluve č. 62NFAS000123
62NFAS000123-7
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
5. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1902/264-Pn
1902/264-Pn
21 870,65 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica T-613, s.r.o.
5. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1902/266-Pn
1902/266-Pn
16 350,65 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica T-613, s.r.o.
5. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1902/268-Pn
1902/268-Pn
22 264,50 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Pierre Baguette s.r.o.
3. Jún 2024
Dohoda o používaní služobného mobilného telefónu
SMT-2024-008
11,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Timková Veronika, RNDr., PhD.
29. Máj 2024
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi - MUDr. Diana Filipp
UVN1716989073-OST
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
28. Máj 2024
Zmluva o prevzatí dlhu
UVN1716882856-OST
1 953,71 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica CINRE s.r.o.
28. Máj 2024
Dohoda o prevzatí dlhu
UVN1716884734-OST
3 859,31 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica CINRE s.r.o.
27. Máj 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
UVN-2024/01-Pkn-06
76,50 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica TEMPUS P, s.r.o.
27. Máj 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
UVN-2024/02-Pkn-06
57,13 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica MUDr. SIČÁK, s.r.o.
27. Máj 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
UVN-2024/03-Pkn-06
68,47 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica MUDr. SKURCOŇÁK, s.r.o.
27. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1902/263-Pn
1902/263-Pn
17 993,40 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Dallmayr Vending & Office k.s.
22. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1902/261-Pn
1902/261-Pn
17 993,40 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Dallmayr Vending & Office k.s.
22. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1902/262-Pn
1902/262-Pn
17 993,40 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Dallmayr Vending & Office k.s.
22. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní odbornej zdravotníckej praxe č. 15/2024
OZP-15/2024
20,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
21. Máj 2024
Dodatok č. 45 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75NSP1000717
75NSP1000717-45
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.