Centrálny register zmlúv

Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
Kúpna zmluva
UVN-43-167/2023-167/5
36 938,00 € PHAREX, s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
20. Február 2024
Kúpna zmluva
UVN-43-163/2023-163/1
39 199,96 € K&M Media s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
19. Február 2024
Kúpna zmluva
UVN-43-167/2023-167/4
961,95 € B. Braun Medical s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
19. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 62NFAS000123
62NFAS000123-1
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
15. Február 2024
Dodatok č. 42 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75NSP1000717
75NSP1000717-42
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
15. Február 2024
Dodatok č. 23 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 6009NSP3000117
6009NSP3000117-23
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Union zdravotná poisťovňa, a.s.
15. Február 2024
Rámcová zmluva o odbere odpadu 0097
UVN1707990687-ODPH
0,00 € Ekotranz Voz s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
14. Február 2024
Zmluva o výpožičke
VYP-3/2024-VZPT
0,00 € Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica Ministerstvo obrany SR, Veliteľstvo vojenského zdravotníctva
12. Február 2024
Kúpna zmluva
UVN-2-1/2024-001
178 458,80 € Fatra TIP s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
6. Február 2024
Kúpna zmluva
UVN-43-162/2023-162/3
125 095,13 € PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
6. Február 2024
Kúpna zmluva
UVN-43-167 /2023-167/2
148 115,78 € MED-ART, spol. s r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
6. Február 2024
Kúpna zmluva
UVN-43-162/2023-162/2
119 535,11 € MED-ART, spol. s r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
6. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
UVN1707222348-OPS
11 972,40 € Topsec s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
5. Február 2024
Kúpna zmluva
UVN-43-167/2023-167/1
53 592,11 € INTRAVENA s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
5. Február 2024
Dohoda o späťvzatí výpovede a o ukončení Servisnej zmluvy č. 3/1999
3/1999-DUZ
0,00 € Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
5. Február 2024
Kúpna zmluva
UVN-2-002/2024-002
75 815,79 € Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lippek k.s. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
1. Február 2024
Kúpna zmluva
UVN-43-155/2023-155
322 227,60 € MED LEADER s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
31. Január 2024
Zmluva o dielo č. 050124
UVN1705301038-ODIE
0,00 € GARANT MARTIN, spol. s r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
29. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
UVN-43-154/2023-154/1
164 530,00 € KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
29. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
UVN-43-154/2023-154/2
54 908,20 € Medikocentrum, s.r.o Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica