Centrálny register zmlúv

Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Január 2024
Dohoda o uznaní dlhu
UVN1705562894-OST
1 582,26 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica ORTOPROplus, spol. s r.o.
18. Január 2024
Dohoda o uznaní dlhu
UVN1705563345-OST
1 331,01 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica MUDr. Tereková, s.r.o.
18. Január 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
UVN-2024/01-Pkn-02
117,89 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica TEMPUS P, s.r.o.
18. Január 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
UVN-2024/02-Pkn-02
98,53 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica MUDr. SIČÁK, s.r.o.
18. Január 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
UVN-2024/03-Pkn-02
109,87 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica MUDr. SKURCOŇÁK, s.r.o.
18. Január 2024
Zmluva o dielo č. 6333-03-000-24-90
UVN-43-170/2023-170
Doplnená
652 800,00 € PIO KERAMOPROJEKT, a.s. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
17. Január 2024
Zmluva o spôsobe podpory predaja
UVN1705475751-KUPR
0,00 € Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. - organizačná zložka Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
15. Január 2024
Rámcová kúpna zmluva č. UVN-OLV/2023/1
UVN-OLV-2023/1
10 000,00 € Orkla Foods Fresh Slovensko s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
15. Január 2024

ÚVN-43-160/2023-160
36 477,60 € MIELE s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
15. Január 2024
Dohoda o uznaní dlhu
UVN1705316320-OST
1 826,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Neurologická ambulancia Trenčín, s.r.o.
15. Január 2024
Dohoda o uznaní dlhu
UVN1705317660-OST
567,26 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Marta Dvorská
15. Január 2024
Dohoda o uznaní dlhu
UVN1705318202-OST
2 542,26 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica ORTIVA, s.r.o.
15. Január 2024
Dohoda o uznaní dlhu
UVN1705318568-OST
567,26 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Andrea Michalíková
15. Január 2024
Dohoda o uznaní dlhu
UVN1705318815-OST
567,34 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Margita Lopeňová
12. Január 2024
Kúpna zmluva
UVN-43-132/2023-132/3
1 188,00 € Perfect Distribution a.s. – organizačná zložka Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
10. Január 2024
Zmluva č. VeVZRK-EL7/6-1-28/2023 - poskytovanie zdravotnej starostlivosti
VeVZRK-EL7/6-1-28/2023
3 271 298,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Ministerstvo obrany SR
10. Január 2024
Zmluva č. VeVZRK-EL7/6-1-30/2023 - poskytovanie zdravotnej starostlvosti - po skončení vyslania
VeVZRK-EL7/6-1-30/2023
80 745,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Ministerstvo obrany SR
10. Január 2024
Zmluva č. VeVZRK-EL7/6-1-29/2023 - poskytovanie zdravotnej starostlivosti - letecký personál
VeVZRK-EL7/6-1-29/2023
638 982,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Ministerstvo obrany SR
9. Január 2024
Zmluva o spolupráci
UVN1704788703-OSPL
0,00 € SR, správca majetku štátu: Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
9. Január 2024
Zmluva o dielo o údržbe a servise zdvíhacích zariadení č.: SKTP 0478
UVN1704807958-ODIE
252,00 € VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica