Centrálny register zmlúv

Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Október 2023
Zmluva o vyšetrení zdravotného stavu uchádzačov o prijatie do služobného pomeru príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže
UVN1697182375-OPZS
200,65 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
24. Október 2023
Kúpna zmluva
UVN-43-97/2023-097/1
635 139,54 € UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
24. Október 2023
Kúpna zmluva
UVN-43-116/2023-116/2
3 980,59 € UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
24. Október 2023
Zmluva o spolupráci
UVN1698152440-OSPL
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
24. Október 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 75/OMaVS/2023
75/OMaVS/2023
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná nemocnica
23. Október 2023
Kúpna zmluva
UVN-43-116/2023-116/1
6 869,61 € INTRAVENA s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
23. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri organizácii vzdelávacieho podujatia
UVN1698048360-OSPL
0,00 € LEKÁR, a.s. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
20. Október 2023
Zmluva o dielo
UVN-43-85/2023-085
232 509,61 € DOPSTAV – obchodná a stavebná spoločnosť, s. r. o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
20. Október 2023
Kúpna zmluva
UVN-43-111/2023-111
409 800,00 € MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
19. Október 2023
Zmluva o poskytovaní zdravotníckych služieb
UVN1697700461-OPZS
580,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o.
19. Október 2023
Kúpna zmluva
UVN-43-105/2023-105/2
41 752,04 € UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
19. Október 2023
Dohoda o používaní služobného mobilného telefónu
SMT-2023-017
0,50 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Králíková Ivona, MUDr.
19. Október 2023
Dohoda o používaní služobného mobilného telefónu
SMT-2023-019
11,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Kelčík Róbert, Mgr.
19. Október 2023
Dohoda o používaní služobného mobilného telefónu
SMT-2023-020
8,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Lubelcová Jana
19. Október 2023
Dohoda o používaní služobného mobilného telefónu
SMT-2023-021
8,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Baloghová Marianna, Ing.
18. Október 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
UVN-2023/01-Pkn-11
117,89 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica TEMPUS P, s.r.o.
18. Október 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
UVN-2023/02-Pkn-11
98,53 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica MUDr. SIČÁK, s.r.o.
18. Október 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
UVN-2023/03-Pkn-11
109,82 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica MUDr. SKURCOŇÁK, s.r.o.
17. Október 2023
Kúpna zmluva
UVN-43-81/2023-081/4
321 297,37 € MED-ART, spol. s r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
16. Október 2023
Zmluva o dielo na vytvorenie webovej stránky
UVN1697463435-ODIE
0,00 € GETUP s.r.o. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná nemocnica