Centrálny register zmlúv

Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Október 2023
Zmluva o dielo
UVN-43-85/2023-085
Doplnená
239 101,98 € DOPSTAV – obchodná a stavebná spoločnosť, s. r. o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
20. Október 2023
Kúpna zmluva
UVN-43-111/2023-111
409 800,00 € MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
19. Október 2023
Zmluva o poskytovaní zdravotníckych služieb
UVN1697700461-OPZS
580,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o.
19. Október 2023
Kúpna zmluva
UVN-43-105/2023-105/2
41 752,04 € UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
19. Október 2023
Dohoda o používaní služobného mobilného telefónu
SMT-2023-017
0,50 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Králíková Ivona, MUDr.
19. Október 2023
Dohoda o používaní služobného mobilného telefónu
SMT-2023-019
11,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Kelčík Róbert, Mgr.
19. Október 2023
Dohoda o používaní služobného mobilného telefónu
SMT-2023-020
8,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Lubelcová Jana
19. Október 2023
Dohoda o používaní služobného mobilného telefónu
SMT-2023-021
8,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Baloghová Marianna, Ing.
18. Október 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
UVN-2023/01-Pkn-11
117,89 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica TEMPUS P, s.r.o.
18. Október 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
UVN-2023/02-Pkn-11
98,53 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica MUDr. SIČÁK, s.r.o.
18. Október 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
UVN-2023/03-Pkn-11
109,82 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica MUDr. SKURCOŇÁK, s.r.o.
17. Október 2023
Kúpna zmluva
UVN-43-81/2023-081/4
321 297,37 € MED-ART, spol. s r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
16. Október 2023
Zmluva o dielo na vytvorenie webovej stránky
UVN1697463435-ODIE
0,00 € GETUP s.r.o. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná nemocnica
9. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
UVN-43-87/2023-087
Doplnená
501 552,00 € ARCHÍV SB, s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
13. Október 2023
Zmluva o vykonávaní servisu na systémoch príjmu a rozvodu televíznych signálov z pozemských a satelitných televíznych vysielacích systémov a káblových rozvodov (STA) v lokalite ÚVN SNP Ružomberok - FN
UVN1697190463-OPS
0,00 € HESPO, s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
13. Október 2023
Mandátna zmluva
UVN1697187316-OPZS
0,00 € ANEF, s.r.o. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná nemocnica
12. Október 2023
Kúpna zmluva
UVN-43-97/2023-097/4
792,00 € INTRAVENA s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
12. Október 2023
Kúpna zmluva
UVN-43-97/2023-097/3
8 522,80 € PHAREX, s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
12. Október 2023
Kúpna zmluva
UVN-43-105/2023-105/3
37 802,16 € PHAREX, s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
12. Október 2023
Kúpna zmluva
UVN-43-38/2023-038/1
300 000,00 € Artspect spol. s r. o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica