Centrálny register zmlúv

Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2023
Zmluva o servisnej činnosti
UVN-43-147/2023-147
80 640,00 € AMEDIS spol. s r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
4. December 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75DDZS000720
75DDZS000720-7
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica DôVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
4. December 2023
Dohoda o používaní služobného mobilného telefónu č. SMT-2023-024
SMT-2023-024
0,50 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Mgr. Gejdoš František, ml.
1. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 2023/04-Pkn-11
UVN-2023-04/Pkn-11
171,80 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica SLOVENSKÁ LEKÁRSKA KOMORA, REGIONÁLNA LEKÁRSKA KOMORA ŽILINA
1. December 2023
Kúpne zmluva
UVN-43-148/2023-148
18 128,36 € Prolink, s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
20. November 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
UVN-43-141/2023-141
77 846,40 € SWAN, a.s. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
24. November 2023
Dohoda o odpustení dlhu č. 08/2023
UVN1700815036-OST
4 235 513,10 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Debitum, a.s.
24. November 2023
Kúpna zmluva
UVN-43-90/2023-090
15 370,80 € Perfect Distribution a.s. – organizačná zložka Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
24. November 2023
Dohoda o poskytnutí služby č. 32-84/2023
UVN1700834805-OPS
8 298,84 € Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
23. November 2023
Zmluva o ubytovaní č. 4B/2023
4B/2023
110,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Zuzana Hudáková
22. November 2023
Dohoda o používaní služobného mobilného telefónu
SMT-2023-022
11,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Tupý Jaromír, MUDr., PhD.
22. November 2023
Dohoda o používaní služobného mobilného telefónu č. SMT-2023-023
SMT-2023-023
0,50 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Uličný Jaroslav
20. November 2023
Kúpna zmluva
UVN-43-105/2023-105/4
20 625,00 € BAX PHARMA, s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
13. November 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
UVN-2023/01-Pkn-12
117,89 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica TEMPUS P, s.r.o.
13. November 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
UVN-2023/02-Pkn-12
98,53 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica MUDr. SIČÁK, s.r.o.
13. November 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
UVN-2023/03-Pkn-12
109,82 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica MUDr. SKURCOŇÁK, s.r.o.
13. November 2023
Dodatok č. 40 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75NSP1000717
75NSP1000717-40
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica DôVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
10. November 2023
Zmluva o dielo
ÚVN-43-114/2023-114
954 587,62 € MARSUPIUM s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
7. November 2023
Zmluva o poskytovaní služby Inštalácia a konfigurácia systému SecurityOnion pre monitorovanie a detekciu bezpečnostných hrozieb v počítačovej sieti
UVN1699352726-OPS
11 706,00 € ConfidentialAlert, s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
6. November 2023
Dohoda o používaní služobného mobilného telefónu
SMT-2023-018
8,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Gregušová Tatiana, Bc. nrtm.