Centrálny register zmlúv

Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. September 2023
Rámcová dohoda
UVN-43-96/2023-096
35 394,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
26. September 2023
Zmluva o podpore a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia
UVN1695712735-OST
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
26. September 2023
Zmluva o dielo
UVN-43-91/2023-091
185 710,20 € MT Elektro s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
26. September 2023
Dohoda o používaní služobného mobilného telefónu
SMT-2023-016
8,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Juríková Ivana, MUDr., kpt.
25. September 2023
Mandátna zmluva
UVN-43-113/2023-113
82 236,00 € ALL77construction s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
19. September 2023
Kúpna zmluva
UVN-43-82/2023-082
108 840,00 € Siemens Healthcare s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
19. September 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
UVN-2023/01-Pkn-10
117,89 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica TEMPUS P, s.r.o.
19. September 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
UVN-2023/02-Pkn-10
98,53 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica MUDr. SIČÁK, s.r.o.
19. September 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
UVN-2023/03-Pkn-10
109,82 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica MUDr. SKURCOŇÁK, s.r.o.
18. September 2023
Štipendijná zmluva
UVN1695021849-OST
0,00 € Alexandra Chriščanovská Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
18. September 2023
Zmluva č. 62NFAS000123 o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti, lekárenskej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000123
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
18. September 2023
Zmluva o prenájme technického zariadenia č. SO-NS-202212-04
UVN1695030224-OST
350,00 € Sebia Slovakia, s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
13. September 2023
Kúpna zmluva
UVN-43-11/2023-011/2
11 491,20 € Perfect Distribution a.s.- organizačná zložka Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
13. September 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve č. UVN/46/60/2010/096/OIT (30210167) uzavretej 22.10.2010
UVN/46/60/2010/096/OIT-3
1 680,00 € SOFTIP a.s. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
11. September 2023
Kúpna zmluva
UVN-43-58/2023-058
34 573,20 € Medically Distribution,s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
11. September 2023
Kúpna zmluva
UVN-15-156/2022-156/8
104 496,00 € PHARMA GROUP, a.s. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
11. September 2023
Kúpna zmluva
UVN-15-156/2022-156/4
25 994,66 € Medically Distribution,s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
5. September 2023
Kúpna zmluva
UVN-43-75/2023-075/1
8 280,47 € B. Braun Medical s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
5. September 2023
Kúpna zmluva
UVN-43-75/2023-075/2
161 457,82 € INTRAVENA s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
5. September 2023
Kúpna zmluva
UVN-43-75/2023-075/3
55 425,15 € BAX PHARMA, s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica