Centrálny register zmlúv

Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Marec 2024
Dohoda o používaní služobného mobilného telefónu
SMT-2024-002
0,50 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Gašaj Marian, Mgr.
4. Marec 2024
Dohoda o používaní služobného mobilného telefónu
SMT-2024-003
8,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Földes Ladislav, MUDr.
4. Marec 2024
Dohoda o používaní služobné mobilného telefónu
SMT-2024-004
0,80 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Mgr. František Gejdoš, ml.
1. Marec 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
UVN-2024/01-Pkn-03
117,89 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica TEMPUS P, s.r.o.
1. Marec 2024
Zmluva o krátkdobom nájme nebytových priestorov
UVN-2024/02-Pkn-03
98,53 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica MUDr. SIČÁK, s.r.o.
1. Marec 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
UVN-2024/03-Pkn-03
109,87 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica MUDr. SKURCOŇÁK, s.r.o.
28. Február 2024
Zmluva o výpožičke
VYP-4/2024-VZPT
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
27. Február 2024
Zmluva o nájme lekárskych prístrojov
UVN1709025616-OST
70,00 € Roche Slovensko, s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
26. Február 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 62NFAS000123
62NFAS000123-2
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
26. Február 2024
Dodatok č. 24 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 6009NSP3000117
6009NSP3000117-24
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Union zdravotná poisťovňa, a.s.
9. Február 2024
Zmluva o dielo - pranie formou termodezinfekcie, čistenie, žehlenie a skladanie prádla, resp. bielizne a služby spojené s manipuláciou s bielizňou
UVN1707467606-ODIE
4 500,00 € TOGATO TRADE, s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
21. Február 2024
Kúpna zmluva
UVN-43-167/2023-167/3
50 868,57 € UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
21. Február 2024
Kúpna zmluva
UVN-43-167/2023-167/5
36 938,00 € PHAREX, s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
20. Február 2024
Kúpna zmluva
UVN-43-163/2023-163/1
39 199,96 € K&M Media s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
19. Február 2024
Kúpna zmluva
UVN-43-167/2023-167/4
961,95 € B. Braun Medical s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
19. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 62NFAS000123
62NFAS000123-1
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
15. Február 2024
Dodatok č. 42 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75NSP1000717
75NSP1000717-42
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
15. Február 2024
Dodatok č. 23 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 6009NSP3000117
6009NSP3000117-23
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Union zdravotná poisťovňa, a.s.
15. Február 2024
Rámcová zmluva o odbere odpadu 0097
UVN1707990687-ODPH
0,00 € Ekotranz Voz s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
14. Február 2024
Zmluva o výpožičke
VYP-3/2024-VZPT
0,00 € Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica Ministerstvo obrany SR, Veliteľstvo vojenského zdravotníctva