Centrálny register zmlúv

Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Máj 2024
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. BA47/2024/0808001-Vzp
BA47/2024/0808001-Vzp
0,00 € Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
9. Máj 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 62NFAS000123
62NFAS000123-3
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
9. Máj 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 62NFAS000123
62NFAS000123-4
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
9. Máj 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 62NFAS000123
62NFAS000123-5
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
9. Máj 2024
Kúpna zmluva
UVN-2-22/2024-022/1
14 580,50 € VIDRA a spol. s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
9. Máj 2024
Kúpna zmluva
UVN-2-22/2024-022/2
30 542,05 € Perfect Distribution a.s. – organizačná zložka Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
9. Máj 2024
Dodatok č. 6 k Zmluve č. 62NFAS000123
62NFAS000123-6
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
6. Máj 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho zaplatení
UVN1714986771-OST
772,05 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Bc. Sebastian Labovský
2. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1902/281-Pn
1902/281-Pn
15 984,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica ORTOTECH, spol. s r.o.
2. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1925/277-Pn
1925/277-Pn
26 620,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica MUDr. TEREKOVÁ, s.r.o.
2. Máj 2024
Dodatok č. 43 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75NSP1000717
75NSP1000717-43
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
2. Máj 2024
Dohoda o splátkach a o uznaní záväzku dlžníkom
UVN1714648692-OST
83 410,81 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica NIMAG, spol. s r.o.
29. Apríl 2024
Dohoda o zaplatení pohľadávky v splátkach a o uznaní dlhu dlžníkom
UVN1714392449-OST
116,82 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Mária Mišovie
25. Apríl 2024
Kúpna zmluva
UVN-2-008/2024-008
88 440,00 € Lohmann & Rauscher, s.r.o Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
23. Apríl 2024
Zmluva o prevzatí dlhu
UVN1713857578-OST
2 288,42 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Univerzitná nemocnica Martin
23. Apríl 2024
Dohoda o vzájomnej spolupráci
UVN1713874158-OST
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
19. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby
UVN1713531385-OST
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia
19. Apríl 2024
Dohoda o splátkach a o uznaní záväzku dlžníkom
UVN1713536506-OST
108 840,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Siemens Healthcare, s.r.o.
19. Apríl 2024
Dohoda o používaní služobné mobilného telefónu
SMT-2024-005
11,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Vargová Katarína, Ing.
19. Apríl 2024
Dohoda o používaní služobného mobilného telefónu
SMT-2024-006
8,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Chlebuš Miroslava, Ing.