Centrálny register zmlúv

Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Júl 2024
Dodatok č. 47 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75NSP1000717
75NSP1000717-47
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
4. Júl 2024
Zmluva o ubytovaní č. 4B/2024
4B/2024
110,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Anna Korbová
4. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
UVN1720084764-OSPL
2 000,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica DBC Slovakia, s.r.o.
2. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení materiálno-technických a personálnych podmienok pri uskutočňovaní akreditovaných špecializačných študijných programov
UVN1579077933-1-OST
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Katolícka univerzita v Ružomberku
28. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z-302021CBS3-827/2022
Z-302021CBS3-827/2022
Doplnená
17 638 856,78 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Ministerstvo zdravotníctva SR
26. Jún 2024
Dodatok č. 8 k Zmluve č. 62NFAS000123
62NFAS000123-8
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
26. Jún 2024
Dodatok č. 9 k Zmluve č. 62NFAS000123
62NFAS000123-9
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
26. Jún 2024
Licenčná zmluva
UVN-2-45/2024-045
27 066,00 € SOFTIP, a. s. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
26. Jún 2024
Kúpna zmluva
UVN-2-27/2024-027
599 157,74 € Roche Slovensko, s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
25. Jún 2024
Zmluva o nájme časti pozemku na prevádzkovanie parkoviska
UVN1719302210-ZNNP
36,00 € Mondi SCP, a.s. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
24. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb vyššej podpory pre „Centrálne dynamické veľkokapacitné úložisko dát".
UVN-2-49/2024-049
64 656,00 € BSC Line, s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
24. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby
UVN1719210234-OST
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch
24. Jún 2024
Dohoda o uznaní dlhu
UVN1719230101-OST
2 884,82 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica MUDr. Beáta Pfefferová
19. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1902/265-Pn
1902/265-Pn
18 625,65 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica T-613, s.r.o.
19. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1902/267-Pn
1902/267-Pn
18 120,65 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica T-613, s.r.o.
19. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1922/269-Pn
1922/269-Pn
17 993,40 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Dallmayr Vending & Office k.s.
19. Jún 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 2024/01-Pkn-07
UVN-2024/01-Pkn-07
76,50 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica TEMPUS P, s.r.o.
19. Jún 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 2024/02-Pkn-07
UVN-2024/02-Pkn-07
57,13 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica MUDr. SIČÁK, s.r.o.
19. Jún 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 2024/03-Pkn-07
UVN-2024/03-Pkn-07
68,47 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica MUDr. SKURCOŇÁK, s.r.o.
19. Jún 2024
Dohoda o uznaní dlhu
UVN1718785754-OST
1 803,31 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica MUDr. Tereková, s.r.o.