Centrálny register zmlúv

Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2024
Kúpna zmluva
UVN-2-17/2024-017/1
31 156,40 € VIDRA a spol. s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
20. Máj 2024
Kúpna zmluva
UVN-2-17/2024-017/2
18 709,90 € HARTMANN-RICO spol. s r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
17. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení klinickej praxe
UVN1715929319-OST
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Trnavská univerzita v Trnave
17. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1922/273-Pn
1922/273-Pn
15 543,90 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica T-613, s.r.o.
17. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 20002/270-Pn
20002/270-Pn
12 290,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica AG dental, s.r.o.
17. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1925/276-Pn
1925/276-Pn
38 055,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica MUDr. Beáta Pfefferová
17. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1902/274-Pn
1902/274-Pn
15 518,90 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica T-613, s.r.o.
15. Máj 2024
Dodatok č. 25 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 6009NSP3000117
6009NSP3000117-25
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Union zdravotná poisťovňa, a.s.
15. Máj 2024
Dodatok č. 44 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75NSP1000717
75NSP1000717-44
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
15. Máj 2024
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. BA47/2024/0808001-Vzp
BA47/2024/0808001-Vzp
0,00 € Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
9. Máj 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 62NFAS000123
62NFAS000123-3
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
9. Máj 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 62NFAS000123
62NFAS000123-4
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
9. Máj 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 62NFAS000123
62NFAS000123-5
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
9. Máj 2024
Kúpna zmluva
UVN-2-22/2024-022/1
14 580,50 € VIDRA a spol. s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
9. Máj 2024
Kúpna zmluva
UVN-2-22/2024-022/2
30 542,05 € Perfect Distribution a.s. – organizačná zložka Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
9. Máj 2024
Dodatok č. 6 k Zmluve č. 62NFAS000123
62NFAS000123-6
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
6. Máj 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho zaplatení
UVN1714986771-OST
772,05 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Bc. Sebastian Labovský
2. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1902/281-Pn
1902/281-Pn
15 984,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica ORTOTECH, spol. s r.o.
2. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1925/277-Pn
1925/277-Pn
26 620,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica MUDr. TEREKOVÁ, s.r.o.
2. Máj 2024
Dodatok č. 43 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75NSP1000717
75NSP1000717-43
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.