Centrálny register zmlúv

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. December 2023
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ ÚČELY
2023/6220/6338
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Valerián Remetei
13. December 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/6220/6339
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Valerián Remetei
13. December 2023
Zmluva o dielo
2023/5120/5779
140 400,00 € VNET a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
7. December 2023
DOHODA O UROVNANÍ
2023/3000/6300
93 621,76 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK PREMIUM lnsurance Company Limited a KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna lnsurance Group
7. December 2023
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ ÚČELY
č. 2023/6220/6325
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Peter Orth
7. December 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/6220/6326
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Peter Orth
7. December 2023
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ ÚČELY
2023/6220/6340
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK ing. Marek Krajňák
7. December 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/6220/6341
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK ing. Marek Krajňák
7. December 2023
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ ÚČELY
2023/6220/6328
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Štefan Bertalan
7. December 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/6220/6329
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Štefan Bertalan
7. December 2023
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ ÚČELY
2023/6220/6323
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Miroslav Hmirak
7. December 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/6220/6324
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Miroslav Hmirak
1. December 2023
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ AJ SÚKROMNÉ ÚČELY
2023/6220/6307
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Štefan Polhorský, PhD.
1. December 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/6220/6308
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Štefan Polhorský, PhD.
30. November 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
2023/1410/6236
3,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Anna Rendeková
29. November 2023
Zmluva o dielo
2023/2320/6256
57 922,75 € KG INVEST s. r. o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
29. November 2023
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ ÚČELY
2023/6220/6321
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Matej Molnár
29. November 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/6220/6322
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Matej Molnár
28. November 2023
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/Rohovce/2021/0379
127,95 € Mgr. Marcela Schmidtová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
28. November 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/STREČNO/2022/0490
988,43 € Pavol Kubička VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK