Centrálny register zmlúv

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2024
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
2023/1410/6257
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
5. Február 2024
Zmluva o dielo
2023/5200/6183
86 400,00 € DAISY - ELEKTRO, spol. s r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
1. Február 2024
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
2023/1400/6247
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
31. Január 2024
Kúpna zmluva
2023/5300/6215
191 988,00 € AGRI-SERVIS, s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
31. Január 2024
Dohoda o vysporiadaní duplicitného vlastníctva
MPV/SVD G-N/DOBROHOŠŤ/2023/1410/6268
0,00 € Alžbeta Mayerová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
29. Január 2024
Zmluva o nájme obytnej miestnosti
2024/6200/6383
126,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK PaedDr. Monika Dvorová, PhD.
25. Január 2024
Rámcová kúpna zmluva
2023/5220/6304
64 406,06 € HAGARD: HAL, spol. s r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
25. Január 2024
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ ÚČELY
2024/6220/6384
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Horst Antol
25. Január 2024
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2024/6220/6385
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Horst Antol
24. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
2023/6120/6136
108 000,00 € Pavel Barinák - SLOVCHLÓR VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
24. Január 2024
Zmluva o dielo
2023/2230/6153
74 739,60 € VENRON, s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
23. Január 2024
Nájomná zmluva
2023/1410/6305
310,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Martin Sklenák
22. Január 2024
Nájomná zmluva
2023/1410/6152
95 581,20 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK SWAN, a.s.
18. Január 2024
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ ÚČELY
2024/6220/6387
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Radomír Macháček
18. Január 2024
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2024/6220/6388
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Radomír Macháček
17. Január 2024
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-182
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK PhDr. Jana Kopčanová
17. Január 2024
ZMLUVA O DODANÍ TOVARU
2023/6220/6042
176 016,00 € Todos s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
17. Január 2024
ZMLUVA O DODANÍ TOVARU
2023/6220/6046
70 424,40 € Todos s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
17. Január 2024
ZMLUVA O DODANÍ TOVARU
2023/6220/6047
44 163,60 € Todos s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
16. Január 2024
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ ÚČELY
2023/6220/6358
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Arnold Gaál