Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2024
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE o zriadení vecného bremena
2023/1410/6199
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Stredoslovenská distribučná , a. s.
18. Jún 2024
Dohoda o užívaní
2024/1410/6477
2 000,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK KAJA, spol. s r.o.
18. Jún 2024
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2020/0101
54,30 € Ján Prívozník VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
18. Jún 2024
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2020/0051
21,72 € Otília Privozníková VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
17. Jún 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb
2024/1410/6482
175 200,00 € Podhorský & Partners, s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
13. Jún 2024
Kúpna zmluva
MPV/Most Dobrohošť - Dunakiliti/Mliečno/2022/0532
117,21 € Alžbeta Horňáková VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
13. Jún 2024
Kúpna zmluva
MPV/Most Dobrohošť - Dunakiliti/Mliečno/2022/0533
117,21 € Mária Horňáková VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
12. Jún 2024
Zmluva o dielo
2023/2240/6208
2 015 198,40 € Steel OK, spol. s r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
11. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena zo zákona
2023/1410/6228
27,39 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Mesto Považská Bystrica
6. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
2024/3210/6497
489 090,00 € IPESOFT spol. s r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
5. Jún 2024
Dohoda o ukončení projektovej zmluvy č. 254/2021/7.7
2024/2110/6487
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
3. Jún 2024
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2020/0067
21,72 € Ľudmila Palešová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
3. Jún 2024
Zmluva o dielo
2024/2320/6378
183 600,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
31. Máj 2024
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
2023/1410/6312
0,00 € Mesto Gabčíkovo VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
29. Máj 2024
ZMLUVA O DODANÍ TOVARU
2024/6220/6426
106 665,60 € DREVONA INTERIORS s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
29. Máj 2024
Zmluva o dielo
2024/5300/6376
98 430,00 € Beneš-žERIAVY s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
2023/4100/6226
7 228,80 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
2024/1410/6474
118 800,00 € Podhorský & Partners, s. r. o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
22. Máj 2024
Kúpna zmluva
2024/4210/6445
95 880,00 € Geotronics Slovakia, s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
22. Máj 2024
Nájomná zmluva
2024/1410/6475
403,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK „našivaši, o.z.“