Centrálny register zmlúv

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Január 2024
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ AJ SÚKROMNÉ ÚČELY
2023/6220/6363
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Mgr. Marcel Mach
2. Január 2024
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/6220/6364
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Mgr. Marcel Mach
2. Január 2024
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ AJ SÚKROMNÉ ÚČELY
2023/6220/6365
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Milan Ondruš
2. Január 2024
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/6220/6366
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Milan Ondruš
16. Október 2023
Zmluva o dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
2023/3200/6169
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
16. Október 2023
Zmluva o nájme a užívanítechnických zariadení číslo: 2023/3200/6170
2023/3200/6170
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
16. Október 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny
2023/3200/6229
Doplnená
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
19. December 2023
ZMLUVA O DISTRIBÚCII ELEKTRINY A PRÍSTUPE DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY
2023/5400/6303
0,00 € Metsa Tissue Slovakia s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
21. December 2023
RÁMCOVÁ DISTRIBUČNÁ ZMLUVA
2023/6100/6264
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
22. December 2023
Zmluva o poskytovaní podpornej služby typu Sekundárna regulácia napätia na rok 2024
2023/3200/6332
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s .
22. December 2023
Zmluva o poskytovaní podpornej služby typu Start z tmy na rok 2024
2023/3200/6331
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
22. December 2023
Rámcová zmluva o dodávke negarantovanej regulačnej elektriny
2023/3200/6313
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
21. December 2023
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ ÚČELY
2023/6220/6356
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Branislav Chudý
21. December 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/6220/6357
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Branislav Chudý
21. December 2023
KÚPNA ZMLUVA
MPV/SVD G-N/ROHOVCE/2021/0416
1 800,58 € Ladislav Brunczvik VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
20. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
2023/4000/6334
26 920,80 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20. December 2023
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ ÚČELY
2023/6220/6351
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Maroš Belička
20. December 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/6220/6352
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Maroš Belička
19. December 2023
Zmluva o prevode správy majetku štátu
2023/1410/5804
6 895,20 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
19. December 2023
Zmluva o dielo
2022/5200/5631
4 523 400,00 € Združenie ENERGA -SPIE: 1/. ENERGA s.r.o - vedúci člen združenia a 2/.SPIE Elektrovod, a. s. - člen združenia VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK