Centrálny register zmlúv

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/6220/6302
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK JUDr. Jana Ježíková
9. November 2023
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ AJ SÚKROMNÉ ÚČELY
2023/6220/6289
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Ondrej Paštrnák
9. November 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/6220/6290
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Ondrej Paštrnák
8. November 2023
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie
2023/2320/6140
99 600,00 € Beeli s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
8. November 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
2023/6110/6129
300 000,00 € zares, spol. s r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
8. November 2023
ZMLUVA O DODANÍ TOVARU
2023/4210/6082
379 200,00 € GEOTECH Bratislava s. r. o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
8. November 2023
Rámcová zmluva o nájme motorových vozidiel
2023/6220/6235
132 000,00 € EDENcars, s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
2. November 2023
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ AJ SÚKROMNÉ ÚČELY
2023/6220/6275
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Maroš Trnka
2. November 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/6220/6276
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Maroš Trnka
24. Október 2023
Nájomná zmluva
2023/1410/6203
9,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Mesto Šamorín
24. Október 2023
KÚPNA ZMLUVA
2023/1300/6127
113 690,48 € GAMO a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
23. Október 2023
Zmluva o zriadeni záložného práva k pohľadávkam z bankových účtov
2023/3000/6246
0,00 € Tatra banka, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
23. Október 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-254
1 200,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Mooring, s.r.o.
23. Október 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-097
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Vladimír Šustek
23. Október 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-117
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ľubomír Kordoš
23. Október 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-242
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIKv MUDr. Alexander Schill
23. Október 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-232
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Július Chudík
23. Október 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-223
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Marko Igonda
23. Október 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-205
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Daniel Homola
23. Október 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2021/0216
320,25 € Vladimír Mrázik VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK