Centrálny register zmlúv

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2023
Zmluva o dielo
2023/2320/6256
57 922,75 € KG INVEST s. r. o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
29. November 2023
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ ÚČELY
2023/6220/6321
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Matej Molnár
29. November 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/6220/6322
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Matej Molnár
28. November 2023
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/Rohovce/2021/0379
127,95 € Mgr. Marcela Schmidtová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
28. November 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/STREČNO/2022/0490
988,43 € Pavol Kubička VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
28. November 2023
Dohoda o vyporiadaní duplicitného vlastníctva
MPV/VDŽ/2018/0045
0,00 € Pavol Kubička VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
27. November 2023
Zmluva o refakturácii nákladov za dodávku elektrickej energie
2023/1410/6282
0,00 € Obec Dobrohošť VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
27. November 2023
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ ÚČELY
2023/6220/6293
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Peter Gužík
27. November 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/6220/6294
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Peter Gužík
21. November 2023
EECS Certificate & National Scheme Certificate Master Agreement
2023/3200/6254
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Power Solutions, s.r.o.
23. November 2023
Dohoda o vysporiadaní duplicitného vlastníctva
MPV/VDŽ/Mojšova Lúčka/2023/1410/6237
0,00 € Karol Klocaň VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
23. November 2023
Dohoda o vysporiadaní duplicitného vlastníctva
MPV/VDŽ/Mojšova Lúčka/2023/1410/6238
0,00 € Eva Martinčeková VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
23. November 2023
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ ÚČELY
2023/6220/6315
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ján Šteruský
23. November 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/6220/6316
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ján Šteruský
23. November 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-095
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Mgr. Peter Brodek
23. November 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-128
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Branislav Smiščík
23. November 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-133
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK JUDr. Silvia Hercová
23. November 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-191
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK JUDr. Silvia Hercová
22. November 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2021/0223
531,54 € Janka Slotová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
22. November 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2021/0244
10,86 € Ing. Viliam Mrázik VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK