Centrálny register zmlúv

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
2011/2100/1949 Dodatok č.1
-30 000,00 € Pöyry Environment, a.s. Česká republika VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
29. Apríl 2015
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2014/1200/2748 o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2014/1200/2748
-10 917,24 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ministerstvo životného prostredia SR,
8. Február 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.2010/2130/1667
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.2010/2130/1667
0,00 € Peter Hruškár REVI & S VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
24. Február 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služby č. 2010/2130/1636
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služby č. 2010/2130/1636
0,00 € MaDal, spol.s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
28. Február 2011
Dohoda o urovnaní
48/1200/2011
0,00 € AM VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
9. Marec 2011
Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve č. 2010/3300/1759
1-2010/3300/1759
0,00 € SOITRON, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
9. Marec 2011
Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve č. 2010/3300/1760
1-2010/3300/1760
0,00 € SOITRON, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
14. Marec 2011
Dodatok č. 4 k zmluve o dočasnom užívaní objektu na stupni Čunovo č. 2005/6200/0738 uzavretej dňa 9.2.2006
72/1200/2011
0,00 € DARES s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
15. Marec 2011
Dohoda spoluvlastníkov o úprave spoluvlastníckych podielov
68/1200/2011
0,00 € IK VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
15. Marec 2011
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
35/1200/2011/Ma
0,00 € Obec Moča VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
15. Marec 2011
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve a budúcej kúpnej zmluve V 3424/98
74/1200/2011
0,00 € HM VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
16. Marec 2011
Nájomná zmluva na používanie technických zariadení
2011/3400/1808
Doplnená
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
16. Marec 2011
Zmluva o dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
2011/3400/1809
Doplnená
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
23. Marec 2011
Kúpna zmluva
5/1200/2011/V
0,00 € EM VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
7. Apríl 2011
SVD G-N - Servis radarového systému sledovania plavby
2011/2300/1817
0,00 € Metalcon, s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
8. Apríl 2011
Zmluva o výkone odborného autorského dohľadu
2011/2300/1803
0,00 € SC STATIK, s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
26. Apríl 2011
Nájomná zmluva č. 2011/1200/1834
2011/1200/1834
0,00 € Denisa Horváth VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
29. Apríl 2011
Dodatok č.2 k Rámcovej zmluve č. 2010/3300/1759
2-2010/3300/1759
0,00 € SOITRON, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
9. Máj 2011
Vertrag zwischen dem Lead Partner und den Projektpartnern im Rahmen des Programms zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Slowakei - Österreich
2011/1400/1847
0,00 € 1.BIENE, Verein Boden - und Bioenergienetzwerk Nö/EU 2.Institut für Bodenforschung, BOKU Wien 3.Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
12. Máj 2011
Zmluva o nájme obytnej miestnosti
2011/1200/1849
0,00 € AM VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK