Centrálny register zmlúv

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. December 2013
Úverová zmluva
2013/3000/2495
Doplnená
235 519 152,89 € Tatra banka, a. s., VÚB, a.s., ČSOB, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
28. December 2013
Notárska zápisnica
N 1074/2013
235 519 152,89 € Tatra banka, akciová spoločnosť VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
25. Február 2019
Zmluva o dielo
2017/2300/3529
Doplnená
179 996 940,00 € Metrostav a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
9. Február 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
2022/2400/5692
23 824 350,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
7. Máj 2013
Dodatok č.5 k Zmluve o nájme
Zmluva č. 4624-100/2001 Dodatok č. 5
17 774 867,80 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
31. Január 2019
Rámcová dohoda o poskytovaní poisťovacích služieb
2018/3130/3787
Doplnená
16 441 126,17 € PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
29. December 2015
Poistná zmluva
2015/3010/3119
Doplnená
14 855 602,26 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
31. Január 2022
RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ POISŤOVACÍCH SLUŽIEB
2021/3000/5140
Doplnená
14 802 561,75 € PREMIUM lnsurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
26. Január 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
2017/2120/3443
9 960 000,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
9. Január 2018
Zmluva o implementácii projektu financovaného z prostriedkov Nástroja na prepájanie Európy (CEF)
2017/1050/3634
Doplnená
9 945 000,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
8. November 2019
SUBSIDY CONTRACT
2019/2300/3997
Doplnená
8 864 729,23 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ministry of Foreign Affairs and Trade Hungary
5. Máj 2011
Čiastková zmluva č. 6 k Rámcovej dohode č. 2008/2100/1376
6-2008/2100/1376
7 940 924,40 € Hutní montáže, a.s. - organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
21. September 2011
Zmluva o dielo
2011/2100/1894
7 749 676,80 € ROEZ, s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
25. Január 2023
Zmluva o dielo
2020/2300/4403
Doplnená
7 644 650,00 € INGSTEEL, spol. s r. o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK + NIF Nemzeti lnfrastruktúra Fejlesztô Zártkorííen Múkodô Részvénytársaság
4. Júl 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
2022/4000/5175
Doplnená
6 782 055,60 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
13. Máj 2014
Zmluva o dielo
2014/5000/2543
5 934 000,00 € VÁHOSTAV-SK, a.s. a Pow-en a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
12. Máj 2023
Zmluva o dielo
2022/5200/5657
Doplnená
5 604 966,00 € Združenie ENERGA - SPIE (ENERGA s.r.o. a SPIE Elektrovod, a.s.) VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
17. Október 2023
Zmluva o dielo
2022/2000/5537
5 514 955,20 € Slntaksa d.o.o. a Voith Hydro GmbH & Co KG VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
30. December 2013
Poistná zmluva
80 8017640
4 960 958,95 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. a Vienna Insurance Group Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
19. Február 2015
Zmluva o dielo
2014/5110/2760
4 633 200,00 € PSJ Hydrotranzit, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK