Centrálny register zmlúv

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Január 2024
Rámcová kúpna zmluva
2023/6210/6195
360 000,00 € ĽUBICA, s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
11. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANI SLUZIEB STAVEBNO - TECHNICKÉHO DOZORU
2023/2000/6265
83 844,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10. Január 2024
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/Rusovce/2023/0571
3 102,00 € Štefan Bognár VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
9. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
2023/4100/6262
7 099,20 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
9. Január 2024
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ ÚČELY
2023/6220/6354
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Ivan Voštinár
9. Január 2024
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/6220/6355
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Ivan Voštinár
9. Január 2024
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ ÚČELY
2023/6220/6360
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Radomír Macháček
9. Január 2024
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/6220/6361
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Radomír Macháček
9. Január 2024
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-142
Doplnená
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK MUDr. Miroslav Balala
9. Január 2024
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-138
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Patrik Fajčík
2. Január 2024
RÁMCOVÁ DISTRIBUČNÁ ZMLUVA
2023/3200/6249
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
2. Január 2024
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ AJ SÚKROMNÉ ÚČELY
2023/6220/6367
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Mgr. Peter Kováč
2. Január 2024
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/6220/6368
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Mgr. Peter Kováč
2. Január 2024
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ AJ SÚKROMNÉ ÚČELY
2023/6220/6348
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Ján Stieranka
2. Január 2024
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/6220/6349
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Ján Stieranka
2. Január 2024
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ AJ SÚKROMNÉ ÚČELY
2023/6220/6363
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Mgr. Marcel Mach
2. Január 2024
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/6220/6364
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Mgr. Marcel Mach
2. Január 2024
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ AJ SÚKROMNÉ ÚČELY
2023/6220/6365
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Milan Ondruš
2. Január 2024
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/6220/6366
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Milan Ondruš
16. Október 2023
Zmluva o dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
2023/3200/6169
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Metsa Tissue Slovakia s.r.o.