Centrálny register zmlúv

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Apríl 2024
Zmluva o dielo
2023/2310/6335
213 600,00 € Výskumný ústav vodného hospodárstva VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
18. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
2023/5200/6306
78 000,00 € SERVIS GROUP, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
18. Apríl 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
2024/1410/6463
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
18. Apríl 2024
Zmluva o dielo
2023/2310/6337
67 545,88 € Národné lesnícke centrum VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
17. Apríl 2024
Zmluva o dielo
2023/2220/6196
616 707,28 € ALPINET a. s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
16. Apríl 2024
Dohoda o ukončení Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb č. 2023/1410/6039
2024/1410/6442
0,00 € SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
16. Apríl 2024
EECS Certificate & National Scheme Certificate Master Agreement
2024/3200/6430
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
16. Apríl 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
2023/5200/6336
288 000,00 € ALTRON SK, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
15. Apríl 2024
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/MOJŠOVA LÚČKA/2021/0266
6,18 € Rudolf Piroha VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
12. Apríl 2024
Zmluva o dielo
2024/5400/6380
99 286,80 € SOND - PO s. r. o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
11. Apríl 2024
Zmluva o dielo
2024/2310/6429
67 200,00 € Výskumný ústav vodného hospodárstva VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
9. Apríl 2024
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ ÚČELY
2024/6220/6449
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Štefan Polhorský, PhD.
9. Apríl 2024
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2024/6220/6450
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Štefan Polhorský, PhD.
5. Apríl 2024
Pojistná smlouva
2024/3130/6403
49 465,00 € ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
4. Apríl 2024
Nájomná zmluva
2024/1410/6399
96,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Obec Dobrohošť
4. Apríl 2024
Nájomná zmluva
2024/1410/6400
1 478,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Žilinský klub vodákov – Žilina, o.z.
3. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
2023/4000/5781
1 616 802,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Slovenské elektrárne, a.s.
22. Marec 2024
Zmluva o zúčtovaní odchýlky
2024/3200/6401
0,00 € OKTE, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
29. Marec 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby HVPS a dátových služieb
2024/1300/6431
504 000,00 € Orange Slovensko, a. s VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
28. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
2024/6110/6374
480 000,00 € APROPO SK s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK